1 grudnia br. zakończyło się głosowanie na zgłoszone i zweryfikowane projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2019. Zgodnie z regulaminem, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 143/2018 Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok.,na realizację budżetu obywatelskiego przeznacza się kwotę do 1.300.000 zł. Z tej kwoty przeznacza się kwotę 1.000.000 zł na realizację zadań na terenie miasta Police oraz kwotę 300.000 zł na realizację zadań na terenie sołectw w gminie Police. Mieszkańcy Polic mogli oddać swój głos na dowolną ilość z 19 projektów – 13 wniosków z terenu miasta oraz 6 z terenu sołectw. W ciągu głosowania, które trwało od 15 listopada br., oddano łącznie 3138 kart (1686 karty w głosowaniu internetowym, 1447 kart w formie papierowej, 5 kart przesłano na adres e-mail), z czego 463 karty były nieważne (niepotwierdzone głosy w formularzu internetowym, zduplikowane głosy). Na kartach ważnych oddano łącznie 4791 głosów, co daje średnią 1,79 głosu na kartę.

Zgodnie z regulaminem ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdą propozycję zadań na liście oraz ustaleniu dwóch odrębnych rankingów propozycji zadań w kolejności od zadania, które otrzymało największą ilość głosów.

Ranking projektów miejskich

Miejsce

Nr projektu na karcie

Tytuł projektu

Wartość projektu w zł

Łączna ilość głosów

1.

18

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach

224 147,00 zł

532

2.

5

Plaża miejska "Mijanka"

399 362,55 zł

527

3.

1

Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w Policach

85 000,00 zł

503

4.

7

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Leśna akademia" na terenie ogrodu "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach.

130 000,00 zł

366

5.

2

Rower miejski

300 000,00 zł

317

6.

12

"Przyjazny zakątek na starej Dąbrówce" - urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej

502 000,00 zł

251

7.

17

Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej przy Szkole Podstawowej nr 5

50 000,00 zł

245

8.

10

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica

93 460,00 zł

236

9.

15

Doposażenie terenu rekreacyjnego na osiedlu Jasienica

36 500,00 zł

217

10.

3

Dobudowa Sali do budynku Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" w Policach ul. Piaskowa 49

428 600,00 zł

207

11.

11

"Trochę wody dla ochłody" - montaż miejskich poidełek dla mieszkańców i zwierząt

150 000,00 zł

177

12.

6

Siłownia streetworkout

60 000,00 zł

170

13.

19

"Senior też może" - kursy z podstawowej obsługi komputera dla osób 60+

20 000,00 zł

109

 

Ranking projektów sołeckich

Miejsce

Nr projektu na karcie

Tytuł projektu

Wartość projektu w zł

Łączna ilość głosów

1.

9

Wyposażenie placu zabaw w Dębostrowie i doposażenie świetlicy wiejskiej

47 186,10 zł

181

2.

4

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie - Etap II

49 766,90 zł

177

3.

16

Oświetlenie alejki Wiśniowej (etap pierwszy) (Trzebież)

50 000,00 zł

168

4.

13

Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekłończyca - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie w namiot (3 x 9)

49 837,44 zł

153

5.

14

Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacjowej (Trzeszczyn)

50 000,00 zł

147

6.

8

Modernizacja placu zabaw dla dzieci (Pilchowo)

49 997,49 zł

108

 

Przewodniczący zespołu

Jakub Pisański