Dnia 9 grudnia 2018 roku na terenie Gminy Police odbywała się ewakuacja około 25 tysięcy mieszkańców w związku z zaplanowaną akcją usunięcia niewybuchu z czasów II wojny światowej.

O powyższej sytuacji informowałem mieszkańców i instytucje za pośrednictwem mediów i oficjalnych komunikatów. ZDiTM również brał czynny udział w akcji ewakuacyjnej poprzez odpowiednią organizację komunikacji miejskiej na ten czas.

Dotarła do mnie informacja od wzburzonych mieszkańców Polic (pasażerów komunikacji miejskiej), że w tak newralgicznym momencie ewakuacji mieszkańców, prowadzona była kontrola biletów w autobusach.

W związku z zaistniałą sytuacją, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. Jednocześnie proszę o anulowanie nałożonych kar pieniężnych na pasażerów podróżujących bez ważnego biletu w godzinach 06.00 — 09.00 w dniu 9 grudnia 2018 roku.

Cały dokument w formacie PDF