W środę, 28 listopada w Urzędzie Miejskim w Policach odbyła się II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której podjęte zostały uchwały dotyczące powołania członków poszczególnych komisji.

W sumie powołane zostały składy sześciu komisji.

Komisja Rewizyjna:

1) Gaweł Wiesław
2) Hlek Zofia
3) Walczak Damian
4) Drzazga Jakub
5) Sobczyk Adam

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1) Kosiorkiewicz Władysław
2) Echaust Artur
3) Ignaczak Ewa
4) Tokarczyk Ryszard
5) Kowalewski Krystian

Komisja Budżetu i Finansów Gminnych:

1) Kołacki Zygmunt
2) Echaust Artur
3) Kajkowski Sławomir
4) Walczak Damian
5) Dmochowski Sławomir
6) Olszewski Kamil
7) Kowalewski Krystian

Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii:

1) Diakun Piotr
2) Gaweł Wiesław
3) Rogowski Andrzej
4) Molenda Jadwiga
5) Dmochowski Sławomir
6) Olszewski Kamil
7) Kowalewski Krystian
8) Pawłowska Grażyna

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

1) Kosiorkiewicz Władysław
2) Bednarek Ilona
3) Kołacki Zygmunt
4) Kajkowski Sławomir
5) Ignaczak Ewa
6) Łabuz Stanisław
7) Drzazga Jakub
8) Pawłowska Grażyna

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego:

1) Hlek Zofia
2) Diakun Piotr
3) Bednarek Ilona
4) Molenda Jadwiga
5) Tokarczyk Ryszard
6) Łabuz Stanisław
7) Sobczyk Adam