Prymas Tysiąclecia ks. kard. Stefan Wyszyński jest piątą po Lechu Kaczyńskim, Ryszardzie Kaczorowskim, Józefie Piłsudskim oraz Longinie Komołowskim osobą upamiętnioną w polickim Parku Solidarności. Poświęcony mu obelisk został odsłonięty 12 listopada.

Uroczystość poprzedziła odprawiona w kościele św. Kazimierza w Policach msza św., którą koncelebrował ks. abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński.

Zabierając głos, Władysław Diakun podziękował arcybiskupowi za obecność oraz za przybliżenie w kazaniu życia kard. Wyszyńskiego. Wskazał też, że choć Police leżą na rubieżach Rzeczypospolitej, to są też wrotami prowadzącymi do Polski.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, a także delegacje NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego na czele z przewodniczącym regionu Mieczysławem Jurkiem oraz z przewodniczącym działających przy Grupie Azoty Police zakładowych struktur Krzysztofem Zielińskim.