Od uroczystego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęła się msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona w południe 11 listopada w kościele pw. św. Kazimierza w Policach, będąca częścią obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

We mszy, której przewodniczył proboszcz ks. kan. Waldemar Gasztkowski, wzięły udział delegacje władz samorządowych ze starostą Andrzejem Bednarkiem oraz burmistrzem Władysławem Diakunem na czele, a także poczty sztandarowe wielu instytucji działających na terenie Polic.

Po zakończeniu części liturgicznej na placu kościelnym odbył się pokaz kadryla i ćwiczeń kawaleryjskich w wykonaniu amazonek i ułanów Klubu Kawaleryjskiego im. 12 Pułku Ułanów Podolskich.