Coroczne spotkanie modlitewne w intencji kilkunastu tysięcy osób, które zginęły w czasie II wojny światowej na terenie dzisiejszych Polic i okolic, odbyło się na początku listopada br. pod brzozowym krzyżem ustawionym na placu u zbiegu ul. Licealnej i Spółdzielczej, na terenie poniemieckiej fabryki benzyny syntetycznej.

Wzięli w nim udział przedstawiciele zarówno gminnych, jak i powiatowych władz samorządowych. Gminę Police reprezentowali: zastępca burmistrza Maciej Greinert, przewodniczący Rady Miejskiej Witold Król oraz naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego Witold Stefański. Obecne były również poczty sztandarowe służb mundurowych, a także innych działających w Policach instytucji.

Spotkaniu przewodniczył ks. kan. Waldemar Gasztkowski – dziekan dekanatu Police oraz proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Policach, która jest głównym inicjatorem tego wydarzenia.

Na zakończenie, w ramach projektu „100 drzew na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”, odsłonięta została alejka 25 drzew wraz z tablicą edukacyjną, na której zamieszczone zostało kalendarium 20-lecia międzywojennego. Analogiczne alejki powstały również w pozostałych gminach powiatu polickiego.