Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

5 października podpisałem z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczemumowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego trzykilometrowego odcinka ścieżki rowerowej między Niekłończycą a Trzebieżą. Dofinansowanie wyniesie ponad 1,7 mln zł, przy ogólnej wartości inwestycji na poziomie 2 mln zł.

9 października 2018 r odbył się przetarg na sprzedaż siedmiu działek określonych numerami: 1102/5, 1102/6, 1102/7, 1102/8, 1102/9, 1102/10 i 1102/11 położonych w Trzebieży w obrębie ulic: Polnej, Stokrotki i Szarotki. W wyniku przeprowadzonego przetargu na siedem działek został ustalony nabywca jednej działki – 1102/5. Cena wywoławcza wynosiła 93 000,00 zł. W przetargu osiągnięto cenę 103 000,00 zł.

W październiku na terenie gminy zostały uruchomione czujniki do mierzenia jakości powietrza tzn. poziomu stężenia pyłów zawieszonych PM10, PM2.5. Czujniki dodatkowo wskazują poziom ciśnienia atmosferycznego, temperaturę oraz wilgotność powietrza. Bieżącą jakość powietrza można sprawdzać na stronie internetowej www.airly.eu, a także darmowych aplikacji na telefony komórkowe.Na pl. Chrobrego zainstalowano również tablicę zbierającą informację z czujników umieszczonych na „starych Policach”

12 października podpisałem umowę z reprezentantem wykonawcy Jarosławem Muszyńskim na przebudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tanowie. W przebudowanym gmachu powstanie w nim m.in. świetlica, która będzie służyć mieszkańcom sołectwa i radziesołeckiej. Przebudowa ma zakończyć się do końca czerwca przyszłego roku i obejmie dobudowę do budynku pomieszczenia świetlicy, wymianę istniejących już instalacji: elektrycznej, kanalizacyjnej, grzewczej, gazowej, a także teletechnicznej. Ponadto w pobliżu remizy zostaną odnowione: fragment drogi dojazdowej, chodniki i tereny zielone.Wartość inwestycji wyniesie około 1 350 000 zł.

13 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbył się II Przegląd Piosenki Kresowej i Patriotycznej. W trakcie przeglądu zaprezentowały się zespoły z takich miejscowości jak: Mieszkowice, Police, Stobno, Moczyły, Stargard i Przelewice. Przegląd cieszył się dużym powodzeniem i będzie kontynuowany w latach następnych.

15 października oficjalnie oddano do użytku rozbudowane Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Policach. W uroczystości otwarcia, oprócz dzieci i ich rodziców, wzięli udział m.in. zachodniopomorski wicekurator oświaty Jerzy Sołtysiak, a także przedstawiciele gminnego samorządu. Dzięki inwestycjom prowadzonym w dwóch placówkach - w PP Nr 5 oraz PP Nr 8 - udało się stworzyć dodatkowe miejsca. Obecnie do Przedszkola Publicznego Nr 5 uczęszcza 225 dzieci. Serdecznie dziękuję w imieniu dzieci, ich rodziców, dyrektorów przedszkoli oraz samorządu Gminy Police Panu Adamowi Pacholikowi Prezesowi Trans-Netu za podjęcie się dokończenia rozbudowy przedszkoli nr 5 i 8 w

15 października 2018r. w 4 punktach naszego miasta posadowiono Miejskie Punkty elektroodpadów. Są to nowoczesne, specjalistyczne urządzenie do zbiórki drobnych elektroodpadów. Urządzenia tego typu zostały zamontowane po to, aby ułatwić zabieganym mieszkańcom naszej Gminy pozbywanie się tych wbrew pozorom niebezpiecznych dla środowiska odpadów. Można do nich wrzucać zużyte baterie i małe akumulatorki, żarówki, płyty CD i DVD, telefony komórkowe, ładowarki czy piloty do telewizorów oraz inną, zużytą, drobną elektronikę. Koordynatorem była Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami.

W ciągu ostatnich tygodni na terenie Polic zostało zainstalowanych kilkanaście nowych ławek. Jest to odpowiedź na napływające do Urzędu Miejskiego prośby mieszkańców.Nowe elementy małej architektury pojawiły się na najbardziej uczęszczanych ciągach pieszych – m.in. przy chodniku wzdłuż ulicy Bankowej, Piłsudskiego, Tanowskiej, czy też przy ul. Sikorskiego. Do zamontowanych już ławek będą dostawiane kosze na śmieci. Zachęcam do przekazywania do Urzędu Miejskiego propozycji miejsc, w których należałoby ustawić kolejne ławki.

16 października podczas wspólnej konferencji prasowej Gminy Police i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach został zaprezentowany Projekt przebudowy stadionu przy ul. Siedleckiej w Policach, zakładający m.in. budowę dwóch trybun o pojemności 2660 osób, instalację oświetlenia, budowę trawiastego boiska treningowego, a także parkingu na ponad 100 samochodów. Koszt inwestycji szacowany jest na około 25 mln zł, dlatego też warunkiem koniecznym do jej realizacji jest pozyskanie na ten cel zewnętrznych środków m.in. z Ministerstwa Sportu oraz PZPN-u.

16 października 2018 r. o godz. 19.00, pod pomnikiem Jana Pawła II w Policach odbyły się uroczystości 40-lecia wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Razem z przewodniczącym Rady Miejskiej Witoldem Królem, moimi zastępcami Jakubem Pisańskim i Maciej Greinertem, starostą polickim Andrzejem Bednarkiem oraz przewodniczącym Rady Powiatu Cezarym Arciszewskim złożyliśmy w imieniu mieszkańców Gminy Police kwiaty oraz zapaliliśmy znicze.

19 października na Cmentarzu Komunalnym w Policachzostał odsłoniętyPomnik upamiętniający Greków przybyłych do Polski i Polic pod koniec lat 40. XX wieku. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Greków Pomorza Zachodniego w Polsce „ELLAS PAREA”.Po odsłonięciu monumentu na cmentarzu goście mogli zobaczyć zorganizowaną w hotelu Dobosz wystawę zdjęć greckich osadników.

21 października odbyły się wybory samorządowe. Frekwencja w gminie Police wyniosła 50,41%. W Gminie Police wybory przeprowadzono w 26 obwodach głosowania, to znaczy w 25 stałych oraz 1 odrębnym, utworzonym w szpitalu. Radnych Rady Miejskiej wybieraliśmy w 3 okręgach siedmiomandatowych. Wybory przebiegły spokojnie, bez zakłóceń. W głosowaniu na radnych Rady Miejskiej w Policach wyjęto z urn 15.598 kart. Głosów nieważnych było 520, co daje 3,33%. W wyborach na burmistrza Polic wyjęto z urn 15.616 kart. Głosów nieważnych było 141, co daje 0,9% Serdecznie dziękuję członkom komisji wyborczych i wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia wyborów. Dziękuję też wszystkim mieszkańcom, którzy wypełnili obywatelski obowiązek i wzięli udział w głosowaniu.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest to ostatnio sesja Rady Miejskiej tej kadencji. Wszystkim radnym bardzo dziękuję za współpracę i życzę dalszych sukcesów w służbie dla dobra Naszej Gminy i Polski.