16 listopada Rada Miejska zakończy kadencję 2014-2018. Gościem specjalnym podczas jej ostatniego, XLVII posiedzenia, które odbyło się 30 października, był znany policki podróżnik Aleksander Doba, który w wyborach samorządowych zdobył mandat radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

W pierwszej części obrad uchwalono kilkanaście uchwał – m.in. zarządzone zostały wybory sołtysa w Dębostrowie, utworzono Radę Seniorów Gminy Police, a także uchwalono Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police oraz wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2018-2020.

Sesję zakończyły podziękowania, które burmistrz Polic Władysław Diakun oraz przewodniczący Rady Miejskiej Witold Król skierowali do radnych kończącej się kadencji oraz innych przedstawicieli władz samorządowych, a także do naczelników Urzędu Miejskiego. Oprócz podziękowań wręczone zostały dyplomy oraz upominki.