„Habemus Papam” - to słowa, które 40 lat temu, 16 października 1978 r., usłyszały zebrane na Placu Świętego Piotra w Watykanie tłumy wiernych Kościoła katolickiego. To właśnie wtedy – po trzech dniach konklawe - 264. papieżem został Polak, kard. Karol Wojtyła, który przybrał imię Jan Paweł II.

W miniony wtorek, 16 października 2018 r., pod pomnikiem Jana Pawła II w Policach odbyły się uroczystości rocznicowe, którym przewodniczył dziekan dekanatu Police oraz proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Policach ks. kan. Waldemar Gasztkowski.

Podczas wydarzenia, które było połączeniem modlitwy dziękczynienia oraz wspomnień zmarłego w 2005 r. papieża, nie mogło zabraknąć obecności przedstawicieli władz gminy oraz powiatu. Delegacja samorządu – w osobach burmistrza Polic Władysława Diakuna, przewodniczącego Rady Miejskiej Witolda Króla, starosty polickiego Andrzeja Bednarka oraz przewodniczącego Rady Powiatu Cezarego Arciszewskiego – złożyła pod pomnikiem wiązanki kwiatów oraz znicze.