Rozbudowane Przedszkole Publiczne Nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Policach zostało oficjalnie oddane do użytku. W uroczystości otwarcia, oprócz dzieci i ich rodziców, wzięli udział m.in. zachodniopomorski wicekurator oświaty Jerzy Sołtysiak, a także przedstawiciele gminnego samorządu na czele z burmistrzem Polic Władysławem Diakunem oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Witoldem Królem.

- Dziękuję za zrozumienie wszystkim rodzicom, dziękuję również dyrektorom i wychowawcom za to, że musieliśmy w tym czasie korzystać z innych placówek (...), które dołożyły wszelkich starań, aby nasze pociechy czuły się dobrze - mówił podczas wydarzenia burmistrz Polic Władysław Diakun. Przypomniał jednocześnie, że opóźnienie inwestycji wyniknęło nie z winy Gminy Police, ale z trudnej sytuacji rynku pracy, inwestycyjnym oraz wykonawczym.

Przebudowa przedszkola była konieczna ze względu na wprowadzoną przez rząd reformę szkolnictwa w Polsce. Zakłada ona rozszerzenie wieku przedszkolnego, obejmując nim zarówno trzy-, jak i sześciolatki. Dzięki inwestycjom prowadzonym w dwóch placówkach - w PP Nr 5 oraz PP Nr 8 - udało się stworzyć dodatkowe miejsca. Obecnie do Przedszkola Publicznego Nr 5 uczęszcza 225 dzieci. 

Po części oficjalnej zakończonej przecięciem wstęgi, dzieci reprezentujące dziewięć grup przedszkolnych wypuściły w niebo balony. Na koniec przewidziany został program artystyczno-taneczny w wykonaniu przedszkolaków.