Informujemy, że w 16 lokalizacjach na terenie Gminy Police zostały uruchomione czujniki do mierzenia jakości powietrza. Czujniki te mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM10, PM2.5 oraz dodatkowo wskazują poziom ciśnienia atmosferycznego, temperaturę oraz wilgotność powietrza. Dane pomiarowe wskazywane są zgodnie z europejskim wskaźnikiem jakości powietrza CAQI (Common Air Quality Index), którego wartość informuje o tym , jak czyste lub zanieczyszczone jest powietrze.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja na którą składa się emisja komunikacyjna (ruch samochodowy) wraz z emisją pyłów pochodzących ze spalania węgla i innych paliw stałych niskiej jakości w domowych piecach grzewczych. Są to źródła zanieczyszczenia, które skumulowane powodują powstawanie smogu.

W oparciu o dokonane pomiary, czujniki na mapie za pomocą barwnej skali w przystępny sposób informują o aktualnym stanie powietrza.

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu:

PM10:

- poziom dopuszczalny dobowy – 50 μg/m³

- poziom informowania – 200 μg/m³ (400%)

- poziom alarmowy – 300 μg/m³ (600%)

Dopuszczalna częstość przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym wynosi 35 razy.

PM2.5:

- poziom dopuszczalny roczny – 25 μg/m³ (średnioroczna wartość PM2,5, która nie powinna być przekraczana w danym roku)

Zainstalowane czujniki mają służyć przede wszystkim do edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Police o zagrożeniach związanych z zanieczyszczaniem powietrza poprzez uświadamianie społeczeństwa, iż to oni sami przyczyniają się do stanu środowiska. Wskazania sensorów mają charakter informacyjny, nie mogą być podstawą do wprowadzenia stanów alarmowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Natomiast mieszkańcy mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza głownie poprzez:

- nie palenie śmieci,

- używanie węgla i paliw wysokiej jakości,

- zmianę samochodu na komunikację miejską.

Na stronie interentowej www.airly.eu , a także darmowej aplikacji na system Android i iOS istnieje możliwość sprawdzenia bieżącego pomiaru jakości powietrza mierzonej przez ww. czujniki.

Wkrótce zostaną również udostępnione na stronie Gminy Police widgety powiązane z czujnikami dla konkretnych lokalizacji.