Na terenie Polic zostało zainstalowanych kilkanaście nowych ławek. Jest to odpowiedź na napływające do Urzędu Miejskiego prośby mieszkańców, w tym osób mających problemy z poruszaniem się.

Nowe elementy małej architektury pojawiły się na najbardziej uczęszczanych ciągach pieszych – m.in. przy chodniku wzdłuż ulicy Bankowej, Piłsudskiego, Tanowskiej, czy też przy ul. Sikorskiego. Do zamontowanych już ławek będą dostawiane kosze na śmieci.

Zastępca burmistrza Polic Jakub Pisański deklaruje, że Gmina Police będzie dalej wsłuchiwać się w głosy mieszkańców i zachęca do przekazywania do Urzędu Miejskiego propozycji miejsc, w których należałoby ustawić kolejne ławki.