Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tanowie zostanie przebudowany. Powstanie w nim m.in. świetlica, która będzie służyć mieszkańcom sołectwa. W piątek 12 października została w tej sprawie podpisana umowa między Gminą Police a reprezentowanym przez Jarosława Muszyńskiego wykonawcą prac.

- To, co tu będzie, będzie służyć społeczności lokalnej miejscowości Tanowo, jak również naszym druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej – mówił burmistrz Polic Władysław Diakun. Z nowo powstałej świetlicy korzystać będzie także Rada Sołecka.

Przebudowa ma zakończyć się do końca czerwca przyszłego roku i obejmie dobudowę do budynku pomieszczenia świetlicy, wymianę istniejących już instalacji: elektrycznej, kanalizacyjnej, grzewczej, gazowej, a także teletechnicznej. Ponadto w pobliżu remizy zostaną odnowione: fragment drogi dojazdowej, chodniki i tereny zielone.

Wartość inwestycji wyniesie około 1 350 000 zł.