Zachodniopomorskie zespoły reprezentujące takie miejscowości jak: Mieszkowice, Police, Stobno, Moczyły, Stargard i Przelewice zaprezentowały się podczas II Przeglądu Piosenki Kresowej i Patriotycznej.

Impreza odbyła się 13 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach i rozpoczęła się od wyrażonego przez Krystynę Antochowską - przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach - powitania gości, wśród których obecni byli m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun, przewodniczący Rady Miejskiej Witold Król oraz przewodniczący Rady Powiatu Cezary Arciszewski.

Zabierając głos Władysław Diakun zwrócił uwagę na to, że wielu policzan ma swoje korzenie na Kresach Wschodnich i dla nich zaprezentowane podczas koncertu piosenki są szczególnie wzruszające.