- Gmina Police, tak samo jak i władze spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, rozumieją, że zmiany stawek za wodę i ścieki zawsze są obiektem niepewności wśród mieszkańców – mówił w poniedziałek, 24 września, podczas zorganizowanego w Urzędzie Miejskim briefingu prasowego prezes polickiego ZWiKu Rafał Zieliński.

Tym samym odniósł się on do pojawiających się ostatnio w mediach zarzutów dotyczących podwyżek cen za wodę i ścieki w drugim i trzecim roku obowiązywania nowych taryf, które na początku sierpnia zostały zaakceptowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Wiąże się to ze zmianą obowiązującego prawa - obecnie ustawodawca wprowadził trzyletni okres planowania taryf. Nowe przepisy zakładają, że jeśli zyski spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji nie będą przeznaczane na rozwój sieci wodociągowej, automatycznie spowoduje to obniżenie taryf w kolejnym roku.

Dalej Rafał Zieliński zaznaczył, że gmina i spółka prowadzą zintensyfikowane prace, aby ceny za wodę i ścieki były jak najniższe. Przypomniał także, że od 2013 r. w Gminie Police istnieje program dopłat do wody i ścieków. W tym roku zakłada on przekazanie przez gminę łącznie 2 milionów 250 tysięcy złotych w celu obniżenia ceny za metr sześcienny wody i metr sześcienny ścieków. ZWiK złożył ponadto do gminy wniosek, aby aktualne zmiany taryf zostały uwzględnione przy ustalaniu przyszłorocznych dopłat.

Obecnie dopłata do metra sześciennego wody wynosi 30 gr brutto, zaś do metra sześciennego ścieków 1,30 zł.