Szkoła Podstawowa Nr 1 w Policach wzbogaciła się o Miasteczko R owerowe. Dzięki oznakowaniu poziomemu oraz pionowemu, a także sygnalizacji świetlnej, miejsce to stanie się świetnym miejscem do ćwiczeń jazdy na rowerze oraz do sprawdzania wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu przepisów ruchu drogowego.

Miasteczko Rowerowe przy SP1 powstało w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- Mam nadzieję, a nawet pewność, że to miasteczko będzie służyć nie tylko mieszkańcom Starych Polic, nie tylko uczniom tej szkoły, ale wszystkim policzanom – mówił podczas uroczystości oddania do użytku Miasteczka Rowerowego zastępca burmistrza Polic Maciej Greinert.