Adaptacja strychu w starym budynku Filialnej Szkoły Podstawowej w Pilchowie i utworzenie świetlicy to kolejna inwestycja w zakresie poprawy infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Police.

W poniedziałek 3 września odbyło się uroczyste jej otwarcie, przy okazji rozpoczynającego się w tym dniu nowego roku szkolnego.

Szczególnie zainteresowane nowym miejscem byli uczniowie placówki, którzy nie kryli zadowolenia.

Jak podkreślił Władysław Diakun, burmistrz Polic to dzięki zaangażowaniu rodziców udało się tę inwestycję zrealizować, a widok zadowolonych dzieci jest najlepszym podziękowaniem dla samorządu.