Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak, kierownik projektu Barbara Grabowska, a także przedstawiciele samorządów oraz instytucji oświatowych ze Szczecina, Polic i Stargardu byli gośćmi spotkania w sprawie Zachodniopomorskiej Szczecińskiej Szkoły Ćwiczeń, które odbyło się 4 września br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach.

Podczas spotkania dyskutowano na temat funkcjonowania projektu, jego finansowania, a także harmonogramu działań. Policki Urząd Miejski reprezentowali burmistrz Polic Władysław Diakun, zastępca burmistrza Maciej Greinert oraz naczelnik Wydziału Oświaty Witold Stefański.
 
Szkoła Ćwiczeń to projekt realizowany przy współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie, Gminy Police oraz Powiatu Stargard. Zakłada on szereg działań mających na celu wspieranie procesów uczenia się nauczycieli i studentów. Dzięki niemu przyszli nauczyciele będą mieć okazję do zebrania bezcennego doświadczenia oraz rozwinięcia swojego warsztatu.