W roku 2018 wspólnie z powiatem polickim organizujemy XII Piknik Organizacji Pozarządowych w Policach.

Impreza zaplanowana jest na  8 września 2018 r. w godzinach od 12:00 do 16:00,  na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach.

Do udziału zgłosiło się ponad 20 organizacji, które zaprezentują się na stoiskach zainteresowanym mieszkańcom.

Będą też dodatkowe atrakcje: klaun, kawiarenka, danie z grilla, dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, konkursy z nagrodami, występy.

Doroczny piknik to dla organizacji pozarządowych okazja do przedstawienia swoich osiągnięć, ale przede wszystkim  do pokazania, gdzie można szukać wsparcia w różnych sytuacjach życiowych. Stowarzyszenia, fundacje, kluby, wszelkiego rodzaju  inicjatywy obywatelskie – to zorganizowane grupy, z których każda obejmuje określoną dziedzinę życia społecznego. Jedne zajmują się problemami ludzi chorych, niepełnosprawnych, niedołężnych,  inne – pasjami dzieci, młodzieży lub seniorów, jeszcze inne – opieką nad zwierzętami, troską o ekologię itd.

Na każdym stoisku zwiedzający będą mogli porozmawiać o profilu działalności danej organizacji, otrzymać materiały informacyjne, zostawić kontakt do siebie lub po prostu – popatrzeć i posłuchać. Dlatego organizatorzy serdecznie zachęcają do udziału i życzą wielu miłych, a nade wszystko – użytecznych wrażeń.

Ponadto w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach o godzinie 17:00 odbędzie się koncert pod nazwą "Wszyscy Byliśmy Harcerzami".

Informacje o działalności organizacji pozarządowych dostępne są też na stronie internetowej: www.ngo.police.pl