Dzisiaj (31.08) odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej, podczas której radni przyjęli uchwałę, która ma na celu dostosowanie się do zmian jakie 28 sierpnia br. wprowadziła Rada Miejska w Szczecinie – tak, aby już od 3 września wszyscy uczniowie polickich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Uczniowie szkół podstawowych mogą korzystać z darmowej komunikacji miejskiej już od 1 września, pozostali od 3 września.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Aby móc korzystać z darmowych przejazdów, każdy uczeń musi posiadać kartę SKA i/lub SKR z nadanym przez ZDiTM uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów. Posiadacze kart muszą zgłosić się do punktu personalizacji kart (POK — na stronie internetowej ZDiTM znajduje się wykaz), aby nadane im zostały specjalne uprawnienia. Przypominamy, że brak karty oznaczać będzie brak możliwości korzystania z darmowych przejazdów.

Proces wyrobienia SKA jest szybki i bezpłatny. Zgodnie z regulaminem można kartę odebrać maksymalnie po upływie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, jednak ZDiTM stara się, aby wydawać je od ręki. W przypadku kart SKR obowiązują procedury określone przez  program Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Dzieci, które nie osiągnęły jeszcze wieku szkolnego, niezależnie od wieku, mogą podróżować za darmo na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Przypominamy, że sama legitymacja szkolna nie upoważnia do darmowego przejazdu!

Darmowe przejazdy krok po kroku

  • Uprawnienie nadaje się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ucznia szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej — awers i rewers podbity pieczątką szkoły .
  • Adres zamieszkania: Gmina Police
  • Uprawnienie nadaje się na okres do 30 września danego roku kalendarzowego, na który jest aktualnie podbita legitymacja.
  • Nowe karty wyrabia się  na podstawie wniosku wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Wyrabianie nowych kart oraz zmiana uprawnień do ulgi odbywa się w Punktach Obsługi Klienta: Police, Brama Portowa, Turzyn, Klonowica, Kołłątaja, Plac Rodła, Słoneczne, Turkusowa. Oczywiście wnioski o wyrobienie nowej karty można również składać w kasach biletowych innych niż POK z odbiorem po 5 dniach kalendarzowych.

Kasa ZDiTM przy ul. Bankowej w Policach w dniach 1 i 2 września 2018r. będzie czynna w godzinach od 9:00 do 16:15.

Pamiętaj

Ulga dotyczy:

  • Uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
  • Zamieszkujących na terenie Gminy Police
  • Adres szkoły nie ma znaczenia (np. może być to szkoła, która znajduje się w Poznaniu itp.)
  • Zawsze do 30 września danego roku kalendarzowego, na który podbita jest legitymacja
  • Dziecko posiadające kartę z nadanym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów może podróżować bez legitymacji szkolnej

 

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla dzieci od 0 do 8 lat

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXXVII/1083/18 „dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, ale nie później niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów — na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka (np. książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty itp.)”

Z uprawnienia mogą korzystać wszystkie dzieci bez względu na adres zamieszkania. W tym przypadku nie wyrabia się żadnych kart.

KOMUNIKACJA GMINNA

Bezpłatna komunikacja dotyczy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie Gminy Police, adres szkoły nie ma znaczenia (np. może być to szkoła, która znajduje się w Poznaniu itp.). Do darmowego przejazdu uprawnia ważna legitymacja szkolna.