Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

Pomimo gorących, upalnych wakacyjnych miesięcy, które nastąpiły w przerwie między sesjami Rady Miejskiej, Urząd pracował normalnie. Ze względu na ilość spraw, które wydarzyły się w ciągu tych dwóch miesięcy pozwolę sobie na przedstawienie tylko kilku tych najważniejszych.

21 czerwca w Szczecinie podpisałem z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego umowę na dofinansowanie zadania polegającego na termomodernizacji budynków komunalnych przy ul. Bankowej 20 oraz 22. W ramach inwestycji przewidziano prace przy systemie centralnego ogrzewania, ociepleniu dachu oraz ścian zewnętrznych, wymianie okien, drzwi, a także instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia w częściach wspólnych obiektu. Roboty renowacyjne mają zakończyć najpóźniej w wrześniu 2019 roku. Ich koszt to ponad 3,2 mln zł, z czego blisko 2,5 mln zł przekaże z Programu Regionalnego Urząd Marszałkowski.

Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację poszczególnych odcinków budowy dróg rowerowych na trasie Police – Trzebież. Realizacja zadania, na które składają się 3 wnioski o dofinansowanie wyniesie łącznie 8 mln złotych, z dofinansowaniem 6,7 mln i będzie realizowana do końca 2019 r.

Gmina Police uzyskała grant na realizację projektu „Ja w internecie” z Fundacji Legalna Kultura w Warszawie. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla 180 osób w grupach 15 osobowych, w tym na terenach wiejskich w zakresie tematyki: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Tworzę własną stronę internetową oraz Kultura w sieci. Szkolenia trwać będą do czerwca 2019 roku. Wartość grantu wyniesie 100 800,00. W ramach projektu zakupionych zostanie dodatkowo 20 komputerów przenośnych.

Gmina Police uzyskała dofinansowanie na przeprowadzenie Waloryzacji przyrodniczej. Dofinansowanie wyniesie: 231.412,50. Waloryzacja przyrodnicza jest przyporządkowaniem poszczególnym obszarom różnych kategorii ważności w zależności od ich wartości przyrodniczej. Z dokumentu tego Inwestor może odczytać, w których częściach gminy może spokojnie planować swoją inwestycję. Przygotowanie takiego dokumentu przyspiesza wydawanie decyzji, pozwala na stworzenie ofert inwestycyjnych, planowanie przedsięwzięć i ochronę przyrody.

 

2 lipca ruszyła IV edycja Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Do podziału na projekty zgłaszane przez mieszkańców na 2019 rok jest 1.300.000 zł. Mieszkańcy mogą składać projekty do 14 września. Więcej na temat Polickiego Budżetu Obywatelskiego znajduje się na stronie internetowej bo.police.pl oraz facebookowym profilu.

Rozpoczęliśmy roboty budowlane związane z przebudową ulicy Zamenhofa w Policach. W ramach zadania przebudowana zostanie konstrukcja i nawierzchnia jezdni, przebudowane zostaną ciągi piesze, wybudowana zostanie ścieżka rowerowa łącząca ulicę Piaskową z ulicą Bankową, przebudowane zostaną miejsca parkingowe po obu stronach jezdni, powstaną bezpieczne doświetlone przejścia dla pieszych oraz wymienione zostanie oświetlenie uliczne na typu LED. W związku z prowadzonymi robotami występują utrudnienia w normalnym użytkowaniu ulicy i dojazdem do nieruchomości - proszę mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość. Przewidziane zakończenie robót to 23 listopada.

2 lipca oddano do użytkowania węzeł przesiadkowy przy ulicy Wyszyńskiego w Policach. Realizacja robót budowlanych dofinasowana było ze środków Unii Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego. W ramach zadania, wokół istniejącego piaskownika, wybudowano m.in. pętlę autobusową z trzema peronami oraz z pawilonem socjalnym dla kierowców i sanitariatem dla podróżujących, parking dla samochodów osobowych, miejsce postoju TAXI, miejsce ze stojakami dla rowerów. W ramach zdania przebudowano również dwie zatoki autobusowe w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Policach.

16 lipca w Urzędzie Miejskim w Policach razem z marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem podpisałem umowy na Granty Sołeckie. W tym roku łącznie 20.000 zł trafi do Tanowa i Trzeszczyna na realizację zgłoszonych przez te sołectwa pomysłów. Mieszkańcy Trzeszczyna będą mieć miejsce do grillowania przy świetlicy sołeckiej. Natomiast w Tanowie przy „Orliku” pojawi się utwardzone palenisko z ustawionymi wokół niego ławkami.

29 lipca w Trzebieży po raz III odbył się Bieg Neptuna. Na 5 km dystansie w biegu oraz w kategorii nordic walking rywalizowało prawie 750 osób. Organizatorem imprezy był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.

31 lipca dokonano odbioru końcowego robót budowalnych związanych z budową boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z urządzeniami budowlanymi i małą architekturą przy ul. Siedleckiej 2b w Policach. Przypomnę tylko, że zdanie planowane było do realizacji w roku 2017 w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego, ale ze względu na to, że ostateczny koszt realizacji robót budowlanych był znacznie wyższy od zaplanowanych w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego środków finansowych, podjąłem decyzję o zaplanowaniu odpowiednio większych środków finansowych i realizację zadania w roku 2018 w ramach budżetu.

1 sierpnia przekazano do użytkowania rozbudowane i przebudowane Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach. Przypomnę, że ze względu na rozwiązanie umowy z dotychczasowym wykonawcą robót, który nie wywiązywał się z zapisów umownych i miał trudności finansowe, roboty budowlane musiały być dokończone w roku 2018 już przez wybranego nowego wykonawcę. W ramach zadania przebudowano część istniejącą przedszkola oraz rozbudowano budynek poprzez dobudowanie nowej części obiektu i połączenie z budynkiem istniejącym. W nowej części przedszkola usytuowane zostały pomieszczenia z zapleczami dla czterech dodatkowych grup przedszkolnych oraz pomieszczenia administracyjne przedszkola i pomieszczenia socjalne dla pracowników. Budynek dostosowany został dla osób niepełnosprawnych Korzystając z okazji informuję również, że 3 września planowane jest przekazanie do użytkowania rozbudowanego i przebudowanego Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach.

1 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Policach podpisałem list intencyjny pomiędzy Gminą Police a Spółdzielnią Mieszkaniową „CHEMIK” dotyczący rewitalizacji placu u zbiegu ulic Roweckiego i 1 Maja w Policach Koncepcja rewitalizacji zakłada aby na placu znajdowały się boiska, plac zabaw, siłownia plenerowa, a wokół placu będzie przebiegać ścieżka rowerowa. Koncepcja zakłada również budowę zadaszonej sceny z możliwością ustawienia widowni.

10 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin powiatu polickiego oraz Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca. Gmina Police w trakcie spotkania poruszyła tematy związane z pomocą pozwalającą uniknąć zwrotu byłemu właścicielowi działek nr 7 i nr 10 obrębu Bartoszewo, wywłaszczonych w 1977r. pod budowę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, pomocą w pozyskaniu środków na utylizację odpadów zgromadzonych w Policach przy ul. Kamiennej przez firmę „ECORAMA” oraz wsparciem Gminy Police w dążeniach do uwzględnienia, w związku z budową PDH, w planach, inwestycji drogowej, łączącej północne dzielnice Szczecina, wzdłuż Przęsocina do węzła Police i przeprawy przez Odrę.

10 sierpnia przez marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz prezesa Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Kazimierza Trzcińskiego została podpisana umowa warta 3,5 mln zł na refundację ze środków unijnych zakupu czterech nowoczesnych autobusów, które już kursują na policko-szczecińskich trasach. SPPK zakupiło cztery autobusy za łącznie 5 mln zł. Pojazdy są nowe, klimatyzowane oraz dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

12 sierpnia br. w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polską niepodległości w Parku Staromiejskim odbył się koncert „Tobie Polsko”. W trakcie koncertu Chóru Kameralnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod dyrygenturą Iwony Wiśniewskiej-Salamon oraz Orkiestry Wojskowej ze Szczecina pod dowództwem kpt. Jarosława Michałko można było usłyszeć najpiękniejsze pieśni patriotyczne. Organizatorem koncertu był Miejski Ośrodek Kultury w Policach. Dziękuję Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Pani Annie Ryl – Dyrektorowi MOKu za organizację tego koncertu.

17 sierpnia podpisany został Aneks do umowy z Wykonawcą robót budowlanych związanych z Rozbudową wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach, wprowadzający nowy termin zakończenia robót. Podstawą zmiany terminu były przeciągające się uzgodnienia dotyczące przekazania wykonawcy robót jednej z działek stanowiącej teren zamknięty – czynny tor zarządzany przez PKP PLK S.A. Po ostatecznym uzgodnieniu przez zainteresowane strony (PKP PLK S.A., wykonawcę robót, przewoźników i m.in. Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A.), opracowywanego przez PKP PLK S.A. tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót, termin zakończenia realizacji robót budowlanych został zmieniony na dzień 28 października 2018 roku.

1 września po raz drugi odbędzie się impreza pn. Sołtysiada i Biesiada. W tym roku gospodarzem imprezy jest zwycięzca ubiegłorocznej Sołtysiady – sołectwo Pilchowo. Impreza odbędzie się od godz. 12 na boisku Sołeckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pilchowie przy ul. Spacerowej 13a.

8 września już po raz dwunasty odbędzie się Piknik Organizacji Pozarządowych. Impreza zaplanowana jest. w godzinach od 12:00 do 16:00, na deptaku przy ul. Zamenhofa w Policach. Do udziału zgłosiło się ponad 20 organizacji, które zaprezentują się na stoiskach zainteresowanym mieszkańcom. Po raz drugi piknik organizowany jest wspólnie z Powiatem Polickim.

Serdecznie zapraszam wszystkich radnych i wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tych wydarzeniach.

Na dzisiejszej sesji będą podejmować Państwo uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Police do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W przypadku pozytywnego głosowania od 1 września uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Police pojadą bezpłatnie komunikacją miejską na podstawie Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej i ważnej legitymacji szkolnej.

Niezależnie od tego od 1 września 2018 r. uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Police pojadą bezpłatnie komunikacją gminną na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

 

Korzystając z okazji informuję Państwa radnych oraz wszystkich mieszkańców gminy, że 22 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu. Informuję, że tego dnia komunikacją poruszamy się za darmo.