Wartą 3,5 mln zł umowę podpisali w piątek 10 sierpnia marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz prezes Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Kazimierz Trzciński. Dotyczy ona o refundacji ze środków unijnych zakupu czterech nowoczesnych autobusów, które już kursują na policko-szczecińskich trasach.

SPPK zakupiło cztery autobusy za łącznie 5 mln zł. Pojazdy są nowe, klimatyzowane oraz dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakup został zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej II „Gospodarka niskoemisyjna”, działania 2.1 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu”.