Plac u zbiegu ulic Roweckiego i 1 Maja w Policach doczeka się rewitalizacji. 1 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Policach został w tej sprawie podpisany list intencyjny pomiędzy Gminą Police a Spółdzielnią Mieszkaniową „CHEMIK”.

- Robimy to dla społeczności lokalnej, dla Rady Osiedla nr 7 oraz dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK”. Robimy wszystko wspólnie i tworzymy jedną wspólną rodzinę do realizacji tego przedsięwzięcia. (…) Podpisany dziś dokument otworzy dla tej inwestycji nowy rozdział - mówił przed podpisaniem listu Burmistrz Polic Władysław Diakun.

Szczegóły na temat projektu przebudowy placu przedstawiła wiceprezes spółdzielni Milena Bauza.

- Na placu mają znajdować się boiska – małe, niepełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, do koszykówki, siatkówki. Będzie tam też oczywiście plac zabaw (…). Mam ogromną nadzieję i marzenie, że ten plac zabaw będzie pozbawiony barier i będą się tam też znajdowały urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych (…). Będzie tam na pewno siłownia „pod chmurką”, wokół placu będzie ścieżka rowerowa.

Koncepcja zakłada również budowę zadaszonej sceny z możliwością ustawienia widowni - w przyszłości mają tam być organizowane osiedlowe imprezy, takie jak np. Dzień Dziecka.