Kolejne sołectwa zachodniopomorskie będą mogły zrealizować swoje projekty przy wsparciu środków konkursowych z Grantów Sołeckich 2018 r. 16 lipca br., w Urzędzie Miejskim  w Policach, umowy dla Tanowa i Trzeszczyna podpisali - marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i burmistrz Polic Władysław Diakun.

To druga edycja konkursu, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród sołectw i gmin naszego województwa.

Mieszkańcy Trzeszczyna (gm. Police) będą mieć miejsce do grillowania. Teren służący rekreacji zagospodarowany zostanie przy świetlicy wiejskiej. Przy „Orliku” w Tanowie natomiast pojawi się utwardzone palenisko z ustawionymi wokół niego ławkami.

- Prawie 40 tys. zł trafi do laureatów konkursu z powiatu polickiego. Środki z Grantów Sołeckich wspierają głównie projekty służące integracji społeczności lokalnej w naszych sołectwach. Mam nadzieję, że inwestycje, które zostaną zrealizowane na terenie powiatu polickiego będą wiele lat służyły mieszkańcom – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Celem konkursu jest wyróżnienie sołectw, podejmujących wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców czy realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym.

 

źródło: Urząd Marszałkowski