Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ulicy Bankowej w Policach odbędzie się   z zastrzykiem eurofunduszy Marszałka Województwa. Dotacja przeznaczona zostanie na prace przy systemie ogrzewania, punktach oświetlenia i elewacji ścian. Unijna pomoc trafi do Gminy Police  w wyniku umowy, którą w czwartek, 21 czerwca 2018 roku podpisali w Szczecinie, marszałek województwa Olgierd Geblewicz i burmistrz Władysław Diakun.

Termomodernizacja dotyczy budynków ulokowanych przy ulicy Bankowej 20 oraz 22, dla których 100% mieszkań ma charakter komunalny. W ramach inwestycji przewidziano prace przy systemie centralnego ogrzewania, ociepleniu dachu oraz ścian zewnętrznych, wymianie okien, drzwi, a także instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia w częściach wspólnych obiektu. Roboty renowacyjne mają zakończyć najpóźniej w wrześniu 2019 roku. Ich koszt to ponad 3,2 mln zł, z czego blisko 2,5 mln zł przekaże z Programu Regionalnego Urząd Marszałkowski.

- Termomodernizacja to jeden ze sposobów na zielone Pomorze Zachodnie. Aspirując to tego miana podejmujemy w ramach Programu Regionalnego realne działania, które pozwalają na wykorzystanie szerokiego wachlarza propozycji na rzecz ekologii. To montaż ogniw fotowoltaicznych czy termomodernizacja obiektów - tłumaczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Ten wspólny projekt Gminy Police i polickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przyniesie w przyszłości korzyści dla samorządowych finansów i środowiska.

- Termomodernizacją objąć chcemy dwa budynki. Dzięki niej zmniejszeniu ulegnie emisja gazów cieplarnianych, zredukowane zostanie zużycie energii cieplnej oraz zaoszczędzona będzie energia elektryczna - przekonywał burmistrz Polic Władysław Diakun.

Projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.8 „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.