Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

W dniach 1 i 2 czerwca odbyła się największa impreza plenerowa organizowana na terenie naszej gminy - Dni Polic 2018. Były to dwa dni przepełnione doskonałą zabawą oraz muzyką. W piątkowe popołudnie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać koncertów gwiazd. Za organizację imprezy dziękuję dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury Annie Ryl oraz całemu jej zespołowi. Specjalne podziękowanie dla polickiej publiczności przekazała Pani Beata Kozidrak – gwiazda wieczoru.

2 czerwca reprezentanci gminy Police uczestniczyli w organizowanych od 2005 roku w niemieckim Ueckermunde – Dniach Żeglarstwa. Festiwal organizowany jest przez Miasto Ueckermünde oraz Towarzystwo Promocji i Rozwoju Regionu Uecker w celu promowania regionu wokół Zalewu Szczecińskiego.

3 czerwca w kościele parafialnym w Trzebieży odbyły się uroczystości związane z XXXIV Odpustem Leśnym. Mszę św. w intencji leśników odprawił ks. Andrzej Dymer wspólnie z ks. kan. Mieczysławem Wdowiakiem i ks. kan. Janem Mazurem.

3 czerwca z Polic wystartowali biegacze Czwartego Maratonu Szczecińskiego Sanprobi. W biegu na dystansie 42 km i 195 m wzięło udział ponad 400 biegaczek i biegaczy. Trasa biegła ulicami Polic do Siedlic, znowu przez Police, następnie Trzeszczyn, Tanowo, Pilchowo i dalej ulicami Szczecina. Meta usytuowana była przy Netto Arenie.

3 czerwca odbyła się jubileuszowa trzydziesta edycja biegu ulicznego "Policka Piętnastka". W tym roku wyjątkowo zawodnicy biegali na trzech dystansach 5, 10 i 15 km. Łącznie w biegach uczestniczyło 600 osób. Gmina Police była jednym ze sponsorów zawodów.

Został rozstrzygnięty konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2018”. Wśród zwycięzców, którzy otrzymają po 10.000 zł na realizację zgłoszonego projektu, znalazły się dwa sołectwa z Gminy Police. Są to Trzeszczyn oraz Tanowo. Serdecznie gratuluję.

8 czerwca zakończyła się akcja edukacyjno- informacyjną pod nazwą: Od zabawy i słuchania do segregowania. W trakcie akcji kształcono młodych ludzi jak prawidłowo postępować z odpadami i dbać o środowisko. Edukacją objęte zostały dzieci ze wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Police oraz młodzież licealna (łącznie ponad 3 tysiące osób).

Na Placu Chrobrego ukończono prace polegające na wykonaniu konstrukcji kwiatowej w kształcie Herbu Gminy Police. Kwietnik wykonany jest ze stali ocynkowanej i zabezpieczonej farbą.

U zbiegu ulic Piłsudskiego oraz Asfaltowej w Policach urządzany jest zieleniec o łącznej powierzchni ok. 3.000 m2. W ramach realizacji przedsięwzięcia odtworzono rów melioracyjny oraz nasadzono drzewa, krzewy i kwiaty. Na terenie zieleńca zamontowano ławkę, kosz oraz pomost łączący brzegi rowu melioracyjnego. Całość nasadzeń utrzymana jest w charakterze naturalnej doliny otwartej dla wszystkich spacerujących po okolicznych terenach. Jest to wspaniała wizytówka Polic dla wszystkich osób wjeżdżających do naszego miasta. Zadanie to realizuje Wydział Ochrony Środowiska.

15 czerwca uczestniczyłem w obchodach 10 – lecia Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Policach wraz z Przewodniczącym Rady, radnymi Rady Miejskiej, moimi zastępcami oraz sekretarzem. Uroczystość obyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Działalność Uniwersytetu jest doceniana nie tylko przez mieszkańców Polic i lokalny samorząd. Podczas obchodów jubileuszu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz odznaczył Uniwersytet i dwóch jego członków Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego za szczególne zasługi na rzecz województwa. Prezesem Uniwersytetu jest Pani Halina Olejarnik – radna Rady Miejskiej w Policach. Serdecznie Pani gratuluję.

W niedzielę 17 czerwca odbył się cykliczny polsko – niemiecki rajd rowerowy „Mobilny bez samochodu”, organizowany przez Gminę Police, Stowarzyszenie Sama Rama pod przewodnictwem Wiesława Gawła i miasto partnerskie Pasewalk. W tym roku rajd odbywał się po stronie polskiej, w przyszłym roku odbędzie się po stronie niemieckiej. W rajdzie uczestniczyło 135 osób. Za wsparcie w organizacji rajdu szczególnie dziękują Panu Wiesławowi Gawłowi, który obchodził tego dnia urodziny, oraz Wydziałowi Promocji i Współpracy Zagranicznej

W dniu 18 czerwca 2018 r. uczestniczyłem wspólnie ze Skarbnikiem i naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich w rozmowach z Prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem w sprawie przystąpienia do projektu bezpłatnej komunikacji dla uczniów szkół podstawowych. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Teresa Dera Wójt Gminy Dobra i Pani Małgorzata Szwarz Wójt Gminy Kołbaskowo. W wyniku rozmów ustalono, że wszystkie gminy ościenne przystąpią do szczecińskiego projektu od dnia 1 września 2018 r.

W związku z tym, że dzisiejsza sesja jest ostatnią przed wakacjami, życzę Państwu odpoczynku i udanych wyjazdów wakacyjnych.