8 czerwca, do polickiej zajezdni autobusowej przyjechały nowe autobusy. Dostawcą pojazdów jest producent, firma MAN, Spółka zakupiła 5 autobusów, trzy solowe i 2 przegubowe. 14 czerwca w siedzibie Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego odbyło się symboliczne przekazanie autobusów

Autobusy zostały kupione w ramach projektu „Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.2 Zrównoważona miltimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące skutki zmiany klimatu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla SOM.

W ramach tego projektu Spółka zakupi w ciągu trzech lat 15 nowych autobusów.

Planowana, całkowita wartość projektu wyniesie 15.000.000 zł netto. Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. uzyska dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 10.040.000 zł. Wkład własny do projektu SPPK pokryje ze środków własnych oraz ze wsparcia, jakiego udzielili Spółce jej właściciele – Gmina Police i Gmina Miasto Szczecin.

W roku 2017 do SPPK trafiła pierwsza „transza’ autobusów zakupionych w ramach projektu. Ich dostawcą była firma Solaris.

Projekt przewiduje, że każdego roku odbywać się będzie oddzielny przetarg na autobusy. W pierwszym przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Solaris Bus & Coach. W drugim przetargu wyłonionym dostawcą została firma MAN. Przetarg na kolejnych 5 autobusów dostarczanych w roku 2018 ogłoszony będzie jeszcze w tym roku.

źródło: SPPK