W niedzielę, 3 czerwca w kościele parafialnym w Trzebieży odbyły się uroczystości związane z XXXIV Odpustem Leśnym. Mszę św. w intencji leśników odprawił ks. Andrzej Dymer wspólnie z ks. Mieczysławem Wdowiakiem i ks. Janem Mazurem. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządów m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun, burmistrz Nowego Warpna Władysław Kiraga i przewodniczący Rady Powiatu Polickiego Cezary Arciszewski.

W końcowej części nabożeństwa podziękowano za dotychczasową pracę Jolancie i Antoniemu Michnowiczom. W styczniu br. po 22 latach pracy i przejściu na zasłużoną emeryturę Antoniego Michnowicza na stanowisku nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież zastąpił nadleśniczy Tomasz Kulesza.