Panie przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo.

27 kwietnia br. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Police a PDH Polska S.A. na mocy, której firma ta przekaże darowiznę w kwocie 1 121 354, 54 zł na przebudowę wiaduktu przy ul. Kuźnickiej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 7 milionów złotych. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego w 67%. Wkład własny pochodzi ze środków Gminy Police, PDH oraz Kemipolu, który na podstawie ubiegłorocznej umowy przekazał 320 tysięcy złotych.

W ramach corocznych obchodów „DNI ZIEMI” – 2018, w dniach od 22 do 25 kwietnia odbyło się w gminie Police sprzątanie ogólnodostępnych terenów przyległych do osiedli mieszkaniowych, szkół i miejsc rekreacyjno – spacerowych. W akcji udział wzięli uczniowie wraz z nauczycielami wszystkich szkół, przedszkola publiczne, ośrodki szkolno – wychowawcze, rady osiedla, sołectwa oraz stowarzyszenia. Koordynatorem akcji w naszej gminie był Wydział Ochrony Środowiska.

W dniach 1–3 maja Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych zorganizowało już po raz ósmy Spotkanie Pojazdów Militarnych w Trzebieży. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego apelu, odegraniu hymnu państwowego oraz wciągnięcia biało-czerwonej flagi na maszt. Następnie ulicami Trzebieży przejechała parada pojazdów militarnych, które odwiedziły Trzebież.

3 maja w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i w 227 rocznicę  uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w kościele pw. św. Kazimierza w Policach proboszcz ks. kan. Waldemar Gasztkowski odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny, w której udział wzięły poczty sztandarowe a także przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu.

3 maja w Parku Staromiejskim odbył się muzyczno-poetycki koncert zespółu wokalno-instrumentalnego Artes Ensemble. Koncertowi towarzyszyła wystawa zdjęć zatytułowana „II Rzeczpospolita w fotografii”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach.

3 maja w siłowni AKS „Promień” Police, odbył się turniej z okazji 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali wspólnie Witold Król, przewodniczący Rady Miejskiej w Policach oraz Kamila Drobniewska, prezes AKS „Promień” Police. Udział w zawodach wzięło w sumie 32 zawodników i zawodniczek, reprezentujących pięć klubów sportowych.

4 maja w dniu św. Floriana patrona strażaków, w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Policach-Jasienicy odbyła się Msza święta w intencji strażaków z terenu powiatu polickiego, celebrowana przez proboszcza jasienickiej parafii oraz Kapelana Powiatowego Strażaków ks. kan. Waldemara Szczurowskiego.

7 maja w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie miała miejsce Zachodniopomorska Inauguracja XV. edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2018, którego tegoroczne hasło brzmiało: (DO) WOLNOŚĆ CZYTANIA. W jej trakcie po raz dziesiąty rozstrzygnięto konkurs na najlepszą bibliotekę publiczną województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej Biblioteką Roku 2017 została Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach. Organizatorem konkursu na najlepszą bibliotekę województwa zachodniopomorskiego jest Książnica Pomorska w Szczecinie. Serdecznie gratuluję dyrektor biblioteki Pani Wiolecie Kołodziejczyk oraz wszystkim pracownikom. Ponadto Pani Elżbieta Kacprzak – Kierownik Działu Regionalnego Biblioteki w Policach otrzymała wyróżnienie w IX edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o Nagrodę im. Stanisława Badonia na Bibliotekarza Roku 2017. Serdecznie gartuluję!

8 maja na placu Chrobrego w Policach brałem udział w uroczystości nadania sztandaru Związkowi Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. gen. Franciszka Gągora.

12 maja na terenie Rancza Świdwie w Węgorniku koło Tanowa odbyły się Regionalne i Towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody o Puchar Burmistrza Polic. Gmina Police ufundowała jedną z przeszkód, którą można było zobaczyć podczas zawodów. Były to bardzo udane zawody i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

14 maja 2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Policach. Jedna z podjętych  uchwał dotyczyła podjęcia decyzji co do przeznaczenia zysku netto za rok obrachunkowy 2017 w kwocie 146.442,48 zł. Postanowiono, że o kwotę 96.442,48 zł zostanie zwiększony kapitał zapasowy spółki, natomiast 50.000,00 zł przeznaczono na dywidendę dla akcjonariusza.

17 maja, razem z moim zastępca panem Maciejem Greinertem, brałem udział w oficjalnym otwarciu piątej hali produkcyjnej Jupiter Bach Polska w Trzeszczynie. Firma produkuje elementy elektrowni wiatrowych. Nowa hala produkcyjna ma powierzchnię 6 tysięcy metrów kwadratowych. Nowy obiekt spowoduje podwojenie zdolności produkcyjnej. Firma zatrudnia około 350 pracowników.

24 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbył się panel dyskusyjny "Polska niepodległa dawniej i dziś sercem, rozumem i czynem ujęta" poprzedzony wykładem  dr. hab. Prof. US Tomasza Ślepowrońskiego poświęcony stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. W dyskusji  udział wzięli m.in. Witold Król – przewodniczący Rady Miejskiej w Policach oraz Cezary Arciszewski – przewodniczący Rady Powiatu Polickiego, a także wiceminister edukacji Maciej Kopeć oraz radni i politycy Gminy Police.

W dniach od 25 do 27 maja brałem udział w Festiwalu Kultury Polskiej w Truskawcu na Ukrainie. Festiwal organizowany był przez Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, którego Gmina Police jest jednym z członków. Gminę Police w tym wydarzeniu reprezentował zespół folklorystyczny „Balbiny” wraz z Anną Ryl – Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach. Występ „Balbin” w trakcie trwania festiwalu spotkał się z ogromną owacją.

W lipcu chcemy rozpocząć IV edycję Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Korzystając z doświadczeń poprzednich edycji wprowadzamy kilka zmian w regulaminie budżetu obywatelskiego na rok 2019. Zgodnie z coroczną procedurą chcielibyśmy, aby o zmienionym regulaminie wypowiedzieli się mieszkańcy gminy. W związku z tym od 14 do jutra (to jest do 30 maja 2018 r.) trwają konsultacje społeczne dotyczące procedury przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2019. Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się na stronach internetowych Gminy Police.