22 maja, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach obchodziło Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i 15-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy. Obchody rozpoczęły się Mszą św., które przewodniczył proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Policach ks. kan. Waldemar Gasztkowski. Po mszy, barwny korowód, przeszedł ulicami Polic do siedziby stowarzyszenia przy ul. Korczaka, gdzie odbyły się uroczystości związane z 15-leciem ŚDS i piknik rodzinny.

Jubileusz 15-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach był doskonałą okazją do wyróżnień, podziękować. Wyróżniono osoby, firmy i instytucje, które wspierają  działalność PSONI i Środowiskowego Domu Samopomocy. Podziękowano również pracowników i uczestnikom, którzy są w ŚDS od początku.

Uroczystość uświetnił występ Grupy Wokalno - Teatralnej ESPERO, która działa przy Polskim Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski, członków Regionalnego Stowarzyszenia Literacko - Artystycznego z Polic, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej PSONI wraz terapeutami i Środowiskowego Domu Samopomocy.