W piątkowy wieczór Stowarzyszenie Ekologiczne „Łarpia” obchodziło okrągły jubileusz XX-lecia swojej działalności.

Na podstawie §1 uchwały Nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2023 roku.

W czwartek, 13 października w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zapraszamy osoby pochodzenia ukraińskiego przebywające w Gminie Police  do bezpłatnej nauki języka polskiego. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Piaskowej 99 w Policach w poniedziałki i czwartki od godz. 17.00 do 19.00 w sali nr 44.

Dziś w 131 rocznicę urodzin i 80 rocznicę śmieci św. Edyty Stein w Parku Staromiejskim w Policach odbyła się uroczystość posadzenia dębu, poświęconego właśnie św. Edycie Stein.

W poniedziałek 10 października, Burmistrz Polic Władysław Diakun wraz z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Policach, wzięli udział w uroczystości otwarcia ogrodu warzywno-owocowego „Piątkogród” na terenie Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do gmin trafiły tabletki jodku potasu, które w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą przekazywane mieszkańcom.

Rada Osiedla nr 2 „Stare Miasto” w Policach, Klub Sportowy Capoeira „Not Profit” zapraszają na FESTYN BRAZYLIJSKI. Impreza odbędzie się 15 października, w godz. 11-15 na Skwerze Bolesława Krzywoustego w Policach (pod Sediną).

4 października 2022 roku swoje setne urodziny obchodziły panie Jadwiga Wysocka oraz Cecylia Angowska - mieszkanki Gminy Police. Z tej okazji wspaniałe Jubilatki odwiedzili Burmistrz Polic Władysław Diakun z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, dla których ta wizyta była miłym i pozytywnym zaskoczeniem.

Przedsięwzięcie pt. „Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. 2. Przystanek Police Piłsudskiego” wykonywane jest w raz z innymi inwestycjami kolejowo drogowymi na terenie miast i miejscowości wokół Szczecina zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.