Dla obywateli Ukrainy, którzy nie mają możliwości we własnym zakresie wykonania zdjęcia do nadania numeru PESEL, Urząd Miejski w Policach zapewnia bezpłatne wykonanie zdjęć w piątek 18 marca. Fotograf będzie obecny w budynku Urzędu Miejskiego w Policach na pierwszym piętrze w pokoju nr 17 w godzinach 10.00 – 14.00.

Громадянам України, які не можуть самостійно сфотографуватися для присвоєння номера PESEL, Гmiнa Полiсe надає можливість безкоштовні фотознімки у п’ятницю, 18 березня. Фотограф буде присутній у будинку Гmiни Полiсe на першому поверсі кабінет 17 з 10.00 -14.00. 

Możliwe jest składanie wniosku „WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO” – dotyczy obywateli Ukrainy

zdjęcie laptopa

 Informujemy, że 16 marca 2022 r. Gmina Police otrzymała umowę o dofinansowanie na realizację programu Granty PPGR. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.

Obywatel Ukrainy, który w wyniku działań wojennych został zmuszony do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Za legalny uznawany będzie także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki.

Pod adresem https://sip.police.pl/zabytki_app działa portal internetowy poświęcony zabytkom znajdujących się na terenie gminy Police.

- Wydział Spraw Obywatelskich (nadanie numeru pesel) telefon 914311804, 914311805

- pomoc rzeczowa – zbiórki dla uchodźców można uzyskać na hali sportowej przy ul. Traugutta 13/15 (przy dawnym Gimnazjum nr 3, wejście od Orlika).

-  Wydział Oświaty i Kultury (edukacja dzieci pochodzenia ukraińskiego) telefon 914311807

- Zarządzanie Kryzysowe – infolinia  Justyna Olszewska tel. +48508733836 czynny w godzinach 7:00 – 22:00

https://pomagamukrainie.gov.pl/

Dzięki staraniom Burmistrza Polic zarejestrowany został kolejny punkt dla uchodźców z Ukrainy. 40 uchodźców znalazło schronienie w byłej szkole w Niekłończycy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieży, mieszcząca się przy ul. Kopernika 11 w najbliższych dniach przyjmować będzie dary dla uchodźców z Ukrainy w następujących godzinach:

Uprawnienie do darmowych przejazdów przysługuje na podstawie dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy  ukraińsko-polskiej w dniu 24 lutego lub później. Obywatele Ukrainy będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie do 30 września 2022 roku. Linia Samorządowa pozostaje bezpłatna dla wszystkich podróżujących.

Zgodnie z tradycją, 8 marca każda kobieta, która odwiedziła Urząd Miejski w Policach otrzymała kwiatka, którego wręczała męska część pracowników polickiego Urzędu.