Ośmiu nauczycieli gminnych placówek edukacyjnych złożyło ślubowanie i zostało nauczycielami mianowanymi. Podczas spotkania z dyrektorami i nauczycielami wybrzmiał pierwszy szkolny dzwonek. Zgodnie z tradycją nowy rok szkolny rozpoczął burmistrz Polic Władysław Diakun.

W niedzielę delegacja samorządowców Gminy Police i Powiatu Polickiego wzięła udział w pożegnaniu wieloletniego dziekana dekanatu Police i proboszcza parafii pw. św. Kazimierza w Policach – ks. kan. Waldemara Gasztkowskiego, który z końcem sierpnia kończy pracę w Policach i rozpoczyna posługę w Mieszkowicach.

W piątkowy wieczór na skwerze im. Jana Pawła II w Policach odbył się wyjątkowy koncert zorganizowany wspólnie przez Operę na Zamku w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Policach, który poprowadził Tomasz Raczek.

Drodzy mieszkańcy!

Do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny  Ludności i Mieszkań 2021. Jest to unikatowe badanie ukazujące portret kraju wraz z demograficzną, społeczną i ekonomiczną strukturą jego mieszkańców w określonym czasie. Spisy powszechne przeprowadzane są co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W piątek 27 sierpnia na placu przy skwerze św. Jana Pawła II i pomniku Solidarności w Policach o godzinie 20:00 odbędzie się koncert Sierpniowe Przełomy, który będzie nastrojową podróżą przez świat muzyki najsłynniejszych dzieł polskiej kinematografii. Jest to już szósta edycja imprezy upamiętniającej wydarzenia Sierpnia '80.

W piątek 20 sierpnia w Operze na Zamku w Szczecinie wspólnie Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Konsulem Honorowym Ukrainy w Szczecinie zorganizował obchody potrójnego jubileuszu: 30 rocznicy niepodległości Ukrainy, 15-lecia Konsula Honorowego Ukrainy w Szczecinie oraz 10-lecia działalności Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

W miniony weekend na polanie za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach odbyła się kolejna edycja Dzikiego Weekendu zorganizowanego przez Klub Biegowy „Dzik”.

Dziś Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Policach odebrał od wykonawcy odbudowaną w Trzebieży promenadę.

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020 poz.1327z późn. zm.) można składać wnioski o udzielenie pomocy  materialnej dla uczniów, w formie stypendium szkolnego, (udzielanej w celu  zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier  dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia).

W związku z dynamicznie rozwijającym się sektorem technologii kosmicznych wykorzystywanych w rolnictwie oraz w obliczu wzmożonej aktywności naszych zachodnich sąsiadów w zakresie wykorzystania tych technologii, Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego postanowiła przygotować raport dotyczący popularności rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych.