W związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Polic zaprasza uprawnione rodziny - rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Police do złożenia oświadczenia uczestnictwa w programie.

15 października obchodziliśmy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi ustanowiony przez Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi.

Na podstawie §1 uchwały Nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2022 roku.

W 37. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki burmistrz Polic Władysław Diakun wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Andrzejem Rogowskim, a także delegacją NSZZ „Solidarność” Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z przewodniczącym Krzysztofem Zielińskim na czele złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod obeliskiem w Parku Solidarności w Policach.

W 2021 r. w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Police na lata 2012 - 2032” odebrano i przekazano do unieszkodliwienia łącznie 46,2 Mg azbestu z 21 nieruchomości.

Burmistrz Polic Władysław Diakun wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach Andrzejem Rogowskim oraz radnymi Zofią Hlek i Wiesławem Gawłem złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Jana Pawła II w Policach w 43. rocznicę wyboru Polaka na papieża.

W dniu dzisiejszym (15 października) z powodów technicznych, wydziały Urzędu Miejskiego w Policach, które znajdują się w budynku przy ul. Bankowej 18, będą niedostępne dla interesantów.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty składamy najserdeczniejsze podziękowania za Wasz dydaktyczny i wychowawczy trud. Dziękujemy za oddanie i wysiłek włożony w kształtowanie młodego pokolenia.

Życzymy Państwu, aby Wasza jakże niełatwa praca, przyniosła Wam satysfakcję i radość. Życzymy Państwu dużo zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Burmistrz Polic oraz zastępcy Burmistrza Polic

i pracownicy Urzędu Miejskiego w Policach

Jak segregować odpady komunalne? Co wrzucamy do pojemników żółtych, zielonych, niebieskich czy brązowych.

Działasz na rzecz klimatu i środowiska? Inspirujesz innych do zmiany trybu życia i bycia eko? Masz w swoim życiorysie zielone działania, które zostawiły pozytywny ślad? Jeśli na choć jedno z tych pytań możesz odpowiedzieć „tak”, to zgłoś się do konkursu Klimatyczny Człowiek Roku!