Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza aktywnych sołtysów działających na terenie województwa zachodniopomorskiego do udziału w X edycji konkursu o tytuł „Sołtys Roku” 2022.

Od poniedziałku (21 marca) dzieci z Ukrainy przebywające na terenie Gminy Police rozpoczną edukację w oddziałach przygotowawczych, utworzonych w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach przy ul. Tanowskiej 14.

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na bezpłatne kursy języka polskiego dla młodzieży i dorosłych przybywających z Ukrainy. Kursy prowadzone będą na poziomie podstawowym.

Dla obywateli Ukrainy, którzy nie mają możliwości we własnym zakresie wykonania zdjęcia do nadania numeru PESEL, Urząd Miejski w Policach zapewnia bezpłatne wykonanie zdjęć w czwartek 24 marca. Fotograf będzie obecny w budynku Urzędu Miejskiego w Policach na pierwszym piętrze w pokoju nr 17 w godzinach 9.00 – 13.00.

Dziękuję Wam z całego serca za aktywne zaangażowanie i wielkie serca, jakimi się wykazaliście przy organizacji pomocy dla ofiar konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Otworzyliście przed nimi nie tylko Wasze serca, ale i domy – za co Wam serdecznie dziękuję. To dobro, które na pewno do Was powróci!

W czwartek 17.03.2022 r. o godzinie 11:37 wyruszył kolejny transport z darami do miasta partnerskiego Gminy Police - Nowego Rozdołu na Ukrainie.

Dla obywateli Ukrainy, którzy nie mają możliwości we własnym zakresie wykonania zdjęcia do nadania numeru PESEL, Urząd Miejski w Policach zapewnia bezpłatne wykonanie zdjęć w piątek 18 marca. Fotograf będzie obecny w budynku Urzędu Miejskiego w Policach na pierwszym piętrze w pokoju nr 17 w godzinach 10.00 – 14.00.

Громадянам України, які не можуть самостійно сфотографуватися для присвоєння номера PESEL, Гmiнa Полiсe надає можливість безкоштовні фотознімки у п’ятницю, 18 березня. Фотограф буде присутній у будинку Гmiни Полiсe на першому поверсі кабінет 17 з 10.00 -14.00. 

Możliwe jest składanie wniosku „WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO” – dotyczy obywateli Ukrainy

zdjęcie laptopa

 Informujemy, że 16 marca 2022 r. Gmina Police otrzymała umowę o dofinansowanie na realizację programu Granty PPGR. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.

Obywatel Ukrainy, który w wyniku działań wojennych został zmuszony do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Za legalny uznawany będzie także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki.