W czwartek w Urzędzie Miejskim w Policach odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami lokalnych mediów w sprawie budowy Obwodnicy Polic i ogłoszonych przed kilkoma dniami konsultacji społecznych.

Grafika - Plan Zrównoważonej mobilności Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)

Już końcem stycznia rozpocznie się I etap konsultacji społecznych dot. Planu Zrównoważonej mobilności Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040).

Mapa satelitarna z wariantami przebiegu Obwodnicy Polic

Zainteresowanie tematem przebiegu dróg dojazdowych do Zachodniego Obejścia Szczecina jest bardzo duże. Temat budzi wiele emocji wśród mieszkańców różnych rejonów gminy Police, co jest oczywiście zrozumiałe.

plakat 31 finału WOŚP w Jasienicy

Sztab WOŚP w Jasienicy serdecznie zaprasza na 31 Finał do Klubu Osiedlowego, w sobotę 28 stycznia 2023 r. od godz. 16.

Drzewko choinkowe

 Choinki żywe będą odbierane do 31 marca 2023 r., powinny być wystawione przy pojemniku na bioodpady, zostaną odebrane zgodnie z obowiązującym harmonogramem na odbiór bioodpadów, powinny być odpowiednio przygotowane tj. bez ozdób, bez doniczki lub stojaka oraz folii.

Grafika, napis Policki Budżet Obywatelski ma zdjęciu Polic

Szanowni Państwo! Przestawiamy projekty zakwalifikowane do głosowania w ramach  VII edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Budynek Urzędu Miejskiego w Policach

W dniu 9 stycznia 2023 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu:

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie. Na zdjęciu burmistrz Polic Władysław Diaku, poseł Leszek Dobrzyński i wojewoda Zbigniew Bogucki.

Gmina Police otrzymała dopłatę do Linii Samorządowej, z Funduszu Autobusowego, w wysokości 1 020 301,50 zł.

Grafika, napis Policki Budżet Obywatelski ma zdjęciu Polic

Szanowni Państwo, wczoraj zakończył się jeden z etapów Polickiego Budżetu Obywatelskiego, w którym mogli Państwo zgłosić swój projekt na zmiany w naszej Gminie.

Z okazji Jubileuszu 100 lecia TPD, Burmistrz Polic – Władysław Diakun został odznaczony Odznaką Przyjaciół Dzieci TPD przez Prezesa Zarządu, Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zygmunta Pyszkowskiego za wkład  pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem.