Plakat konferencji Jak budować, aby nie zwariować? Proces budowlany w praktyce

14 czerwca br. w godzinach od 9:00-15:00 odbędzie się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6 (sala mieści się w hali widowiskowo-sportowej), konferencja szkoleniowa pn. "Jak budować, aby nie zwariować? Proces budowlany w praktyce".

Zdjęcie Polic "z lotu ptaka"

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) Burmistrz Polic przedstawia Radzie Miejskiej w Policach raport o stanie Gminy Police za rok 2022.

część dachu pokrytego azbestem

Burmistrz Gminy Police informuje o rozpoczęciu drugiego naboru wniosków w 2023 roku na prace związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

flaga Polic w kolorach czerwony, żółty, szary z herbem

Urząd Miejski w Policach informuje, że od 1 do 30 czerwca  2023 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczecin- Centrum i Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód na nową kadencję 2024-2027

Na zdjęciu burmistrz Polic Władysław Diakun

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo przedkładam sprawozdanie z działalności Burmistrza Polic za okres od 26 kwietnia do 30 maja 2023 roku

Na zdjęciu dwa autobusy SPPK

W związku z zamknięciem ulic Wyszyńskiego, Piaskowa w dniu 4 czerwca 2023 roku, w godzinach od 9:00 do 13:00 zmianie ulegnie trasa Linii Samorządowej oraz Linii Działkowej.

Na zdjęciu dwa autobusy SPPK

W związku z organizacją Biegu Ulicznego "Policka Piętnastka" w dniu 04.06.2023 r. od godz. 9:00 do godz. 13:00 wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

zdjęcie Polic z lotu ptaka

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy, która jest stowarzyszeniem partnerskim 4 gmin Powiatu Polickiego przygotowuje się do startu w konkursie na wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2023 - 2027. Realizacja LSR będzie finansowana z dwóch funduszy - Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego +. W ramach tych środków będą możliwe inwestycje w ramach małej infrastruktury, wyposażenie świetlic, pracowni, organizacja imprez integracyjnych, rajdów pieszych, czy rowerowych, szkolenia dla bezrobotnych i biernych zawodowo, dofinansowanie przedsiębiorstw. O dofinansowanie będą mogły się starać m.in. stowarzyszenia, przedsiębiorcy, gminy członkowskie.

Plakat konferencji Jak budować, aby nie zwariować? Proces budowlany w praktyce

Zapraszamy na konferencję szkoleniową pod patronatem Starosty Polickiego

14 czerwca 2023 r. godz. 9:00-15:00

miejsce: sala konferencyjna Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (ul. Siedlecka 6)

Na zdjęciu zawodniczka gimnastyki artystycznej - część plakatu

W dniach 26 - 28 maja 2023 r., w Hali Widowiskowo - Sportowej w Policach przy ul. Siedleckiej 6e, odbędzie się XXIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych Zachodniopomorskie 2023  w gimnastyce artystycznej.