Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo przedkładam sprawozdanie z działalności. Burmistrza Polic za okres od 31 sierpnia do 20 września 2022 r.

22 września na całym świecie obchodzimy dzień bez samochodu, w związku z tym w Urzędzie Miejskim w Policach chcielibyśmy promować proekologiczną ideę oraz zalety płynące ze zmianą trybu życia oraz zachęcić do zrezygnowania z jazdy samochodem na rzecz ekologicznych metod transportu.

Drodzy mieszkańcy, po raz kolejny nieznani sprawcy dokonali dewastacji urządzenia do gromadzenia drobnych elektroodpadów MPE znajdującego się przed wejściem na targowisko w Policach przy ulicy Bankowej. W ciągu ostatnich dwóch tygodni dokonano kradzieży pięciu kaset (pojemniki znajdujące się wewnątrz MPE), do których można wrzucać drobną elektronikę, baterie, żarówki.

W minioną sobotę na placu przy Urzędzie Miejskim w Policach odbył się Festyn Rodzinny „Dzień Starego Miasta”. Organizatorami wydarzenia była Rada Osiedla nr 2 oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach wraz z Radą Osiedla nr 2 w Policach zapraszają na Festyn Rodzinny Dzień Starego Miasta.

W dniach 19-26 września br. zostanie przeprowadzona akcja  „Sprzątanie Świata -Polska 2022”. "Wszystkie śmieci są Nasze"  pod takim hasłem rusza tegoroczna akcja „Sprzątania Świata-Polska 2022”.

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że do 15 września 2022 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  i ochrony kultury w Gminie Police.

Uprzejmie informujemy o bezpłatnych badaniach mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w mobilnej pracowni mammograficznej w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi i nie wymagają skierowania lekarskiego. Można je wykonać w dowolnym miejscu w Polsce niezależnie od miejsca zamieszkania.

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021 poz.1915 z późn. zm.) można składać wnioski o udzielenie pomocy  materialnej dla uczniów, w formie stypendium szkolnego, (udzielanej w celu  zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier  dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia).

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt, który przypada co roku w dniu 4 października zapraszamy wszystkich na  Dzień Otwarty Schroniska w Dobrej, który odbędzie się w dniu 10 września w godzinach 10.00-15.00.