dwa autobusy komunikacji miejskiej SPPK

W związku z wprowadzeniem w dniach 2 i 31.05.2024 dni bez zajęć dydaktycznych w szkołach w tych dniach obowiązywać będą zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Dzieci stoją przed drzewem na którym zawieszono domek dla owadów

To już kolejne, wykonane wspólnie z uczniami klas trzecich szkół podstawowych domki dla owadów zapylających, które ozdobiły tereny zieleni w gminie Police.  9 kwietnia i 16 kwietnia 2024 r. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Policach wspólnie z uczniami klas: 3B Szkoły Podstawowej w Trzebieży oraz 3A i 3B Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach zawiesili własnoręcznie wykonane „klasowe” domki dla owadów zapylających.

W dniu 12 kwietnia 2024 roku odbyły się kolejne warsztaty z budowy domków dla owadów zapylających. Warsztaty organizowane są przez Burmistrza Polic i Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Policach.

Burmistrz Gminy Police informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w 2024 roku na prace związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Dzieci z budkami dla owadów

W dniach 25 marca oraz 5 kwietnia 2024 roku odbyły się kolejne warsztaty z budowy domków dla owadów zapylających. Warsztaty organizowane są przez Burmistrza Polic i Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Policach.

Flaga gminy Police z herbem

Burmistrz Polic ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571), zwanej dalej ustawą, do komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 12 kwietnia 2024 roku. 

Flaga gminy Police z herbem

Burmistrz Polic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2024 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu na podstawie art. 11 ust. 2  ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571) – dalej zwaną ustawą.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA „ – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

budynek Urzędu Miejskiego w Policach

Podstawa prawna

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach zorganizował drugą już edycję projektu ekologicznego pn. „Ziemię ratujesz, gdy śmieci segregujesz”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Police.