Dzięki współpracy miasta Eggesin, Gminy Police i Ogrodu Zoologicznego w Ueckermünde powstał Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Ideą ośrodka jest propagowanie wiedzy o ochronie środowiska i szeroko rozumianych nauk przyrodniczych wśród społeczeństwa. Jego działanie opiera się na relacjach i wymianie doświadczeń mających charakter transgraniczny.

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej położony jest w malowniczym i bogatym przyrodniczo otoczeniu Nadleśnictwa Trzebież. Teren ten należał do Nadleśnictwa i został użyczony Gminie Police na rzecz ośrodka.

Prezentowane są tutaj wystawy, dzięki którym można poznać różne dziedziny nauk przyrodniczych. Tu nauka staje się zabawą. Każdy samodzielnie może odbyć podróż w nieznane, zgłębiając tajniki świata przyrody.  Uczestnicy naszych wystaw korzystają z sal laboratoryjnych przeprowadzając doświadczenia, prowadzą obserwacje w terenie, zwiedzają interaktywne ekspozycje. Bawią się zdobywając przy tym nową wiedzę.

Historia

W 2007 roku doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Gminą Police a Parkiem Zoologicznym z Ueckermünde w sprawie nawiązania współpracy na rzecz stworzenia wspólnej oferty Turystycznej i rekreacyjnej w Euroregionie Pomerania. Już wtedy planowano, że Park Zoologiczny będzie się ubiegał o dofinansowanie ze środków INTERREG na budowę akwarium dla jesiotrów, a Gmina Police będzie partnerem w projekcie w zakresie ochrony środowiska. Po rozpoczęciu naboru wniosków w ramach INTERREG IV plany przerodziły się w konkretne działania.

Na początku roku 2009 podpisano porozumienia pomiędzy partnerami projektu „Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej – Ekologia, Edukacja i Historia”. Są nimi Miasto Eggesin, Gmina Police, a Liderem przedsięwzięcia jest Ogród Zoologiczny z Ueckermünde. Ogród Zoologiczny już od 2006 roku poszukiwał partnera dla swojego projektu związanego z budową akwarium Zalewu Szczecińskiego i wybiegu dla wilków. Początkowo partnerem miała być tylko Gmina Police z projektem dotyczącym stworzenia Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, ale w trakcie przygotowań do projektu pojawił się kolejny beneficjent – Miasto Eggesin, które planuje budowę Centrum Żeglugi Łodzi.

Wiosną 2009 roku, dzięki podpisanemu rok wcześniej listu intencyjnemu, Nadleśnictwo Trzebież zawarło z Gminą Police umowę użyczenia przekazując budynek byłej stajni w Zalesiu, wraz z drogą, terenem i wieżą.

W grudniu 2009 roku na posiedzeniu Wspólny Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 przyznał dofinansowanie dla projektu.

30 marca 2011 r. Krajowy Instytut Wsparcia Meklemburgii – Pomorza Przedniego wydał oficjalną decyzję o przyznaniu wsparcia.

Gmina Police ubiegała się również o zabezpieczenie wkładu własnego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Efektem czego było przyznanie dotacji i podpisanie umowy w dniu 16 sierpnia 2011 roku.

W 2011 roku rozpoczęła się budowa Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesie. Uroczyste otwarcie nastąpiło 12 września 2013 roku.

Ośrodek czynny: 
Październik – Marzec 
pon – pt 9 – 16
sob- ndz 10 -16

Kwiecień – Wrzesień
pon – pt 9 -16
sob – ndz 10 -18

więcej na www.toee.pl