Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Wpłat należności gminnych należy dokonywać na konta w Banku PEKAO SA II O/Szczecin ul. Bogurodzicy 5, 70-400 Szczecin.

W Gminie Police wprowadzono indywidualne numery kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat tj.;

Osoby fizyczne:

 • z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, informacje z indywidualnymi numerami umieszczane są na decyzjach.

Kontakt: (91) 431 18 44 i (91) 431 18 54.

Osoby prawne:

 • z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, informacje z indywidualnymi numerami kont Gmina wysyłała do przedsiębiorców pocztą elektroniczną. Informacje również można uzyskać pod nr tel. (91) 431 18 44 i (91) 431 18 54.

Należności cywilnoprawne:

 • użytkowanie wieczyste - informacje z indywidualnymi numerami kont Gmina wysłała odrębnym pismem za pośrednictwem operatorów pocztowych i gońców. Informację można również uzyskać o nr konta indywidualnego pod nr tel. (91) 431 18 44 i (91) 431 18 54.

Pozostałe należności gminne tj.:

 • - podatek od środków transportowych,
 • - opłata od posiadania psów,
 • - opłata targowa,
 • - opłata za zajęcie pasa drogowego,
 • - opłata skarbowa,
 • - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • - dzierżawa,
 • - najem,
 • - i inne

należy wpłacać na konto Gminy Police nr 71 1240 3927 1111 0010 6012 9650.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na:

 • indywidualne numery kont wskazane w zawiadomieniach lub
 • na konto Gminy Police nr 57 1240 3927 1111 0010 6013 0193.

Wpłat można dokonywać bez opłat prowizji:

 • w punkcie kasowym banku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 -II piętro,
 • w banku Pekao SA w Policach przy ul. Bankowej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8,

oraz za dokonaniem opłat prowizji:

 • w innych bankach,
 • placówkach pocztowych.