Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
tel. 91 431-14-44
fax 91 431-18-32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

infolinia: 91 431-18-30

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866

Urząd Miejski w Policach czynny jest 
od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek - 8.00 – 16.00 
wtorek - 7.00 – 15.00 
środa - 7.00 – 15.00 
czwartek - 7.00 – 15.00
piątek - 7.00 – 15.00

 

Wydziały Urzędu Miejskiego w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 PoliceWydział Ochrony Środowiska

Naczelnik91 431 18 56
wydawanie decyzji na wycinkę drzew, modernizacja systemów grzewczych, wydawanie decyzji środowiskowych91 431 18 13
gospodarka odpadami inne niż komunalne, ochrona zwierząt, wydawanie decyzji środowiskowych91 431 18 03
utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymywanie zieleni miejskiej w pasach drogowych91 431 18 02


Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik91 431 18 01
wymeldowania decyzjami, ewidencja ludności91 431 18 04
91 431 18 05
Dowody osobiste91 431 18 11
91 431 18 12


Wydział Gospodarki Odpadami

Naczelnik91 431 18 89
Deklaracje, ulgi, windykacja91 431 18 87
Odbiór odpadów, pojemniki, RDR, edukacja, azbest91 431 18 38

Wydział Oświaty i Kultury

Naczelnik91 431 18 08
Sprawy oświaty, kultury i sportu91 431 18 07
Sprawy oświaty, kultury i sportu91 431 18 06

Wydział Organizacyjno - Prawny

Naczelnik91 431 18 16
Sprawy kadrowe91 431 18 18
Informatyk Urzędu91 431 18 25
Sprawy organizacyjno - prawne91 431 18 23
sprawy Rad Sołeckich, Osiedlowych i sprawy wyborcze, BIP91 431 18 24
Kancelaria urzędu91 431 18 55


Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych

Naczelnik91 431 18 51
Wydział91 431 18 20
91 431 18 52


 Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej

Naczelnik91 431 18 21
Biuro91 431 18 14


Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady91 431 18 26
Przewodniczący Rady Miejskiej91 431 18 27


Wydział Finansowo - Budżetowy

Skarbnik Gminy91 431 18 40
Z-ca Naczelnika Wydziału91 43 118 39
Z-ca Naczelnika Wydziału 91 43 118 35

Udzielanie ulg (odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty, umorzenia) i zwolnień z tytułu należności budżetowych, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, księgowość nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych

91 43 118 33
Księgowość budżetowa, płace91 431 18 34
Księgowość budżetowa, księgowość Rad Sołeckich91 43 118 36
Księgowość budżetowa, księgowość Rad Osiedlowych91 43 118 37
Sprawozdawczość budżetowa, planowanie i zmiany budżetu

91 431 18 43
91 431 18 31

Księgowość i płatności podatków i opłat91 431 18 44
Wymiar podatków lokalnych

91 431 18 45
91 43 118 46
91 43 118 47
91 43 118 53

Wystawianie faktur VAT, czeków, kaucje, wadia, depozyty, ewidencja środków trwałych91 43 118 53
Windykacja podatków i opłat, wydawanie zaświadczeń w sprawach finansowych91 43 118 54


Wydział Działalności Gospodarczej

Naczelnik91 431 18 48
Z-ca naczelnika, ewidencja działalności gospodarczej, targowisko, lokale użytkowe, sprzedaż napojów alkoholowych, licencje na przewozy osób taksówkami91 431 18 49
91 431 18 59Wydziały Urzędu Miejskiego w Policach

ul. Bankowa 18
72-010 Police


Wydział Urbanistyki i Architektury

Naczelnik91 431 18 72
Sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego91 431 18 73
91 431 18 74
91 431 18 75


Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Naczelnik91 431 18 76
Sprawy oczyszczania miasta i sprawy drogowe91 431 18 78
Sprawy mieszkaniowe91 431 18 77


Wydział Gospodarki Gruntami

Naczelnik91 431 18 90
Z-ca naczelnika91 431 18 91
Sprzedaż i kupno nieruchomości91 431 18 93
Dzierżawy, najem, sprzedaż garaży91 431 18 95
Rolnictwo, melioracja i komunalizacja mienia91 431 18 97
Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych na rzecz najemców91 431 18 96
podziały, rozgraniczenia nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, numeracja porządkowa91 431 18 94

Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Naczelnik91 431 18 62
Inspektorzy91 431 18 63
91 431 18 66
91 431 18 64


Stanowiska ds. nadzoru nad budynkami gminnymi

Główny specjalista 91 431 18 66


Komórka ds. Systemu Informacji Przestrzennej

Główny specjalista91 431 18 67


Rewidenci

Rewidenci91 431 18 67Urząd Stanu Cywilnego

Pl. Chrobrego 8
72-010 Police
tel: (91) 317-54-15

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów w godzinach:

poniedziałek 8:30 - 15:30
wtorek - piątek 7:30 - 14:30