Skarbnik Gminy Police
Janusz Zagórski

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
tel. 091 431 18 40
fax 091 431 18 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Policach

"...

4. Skarbnik Gminy
 
1. Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:
   a) opracowywanie projektów budżetu gminy,
   b) prowadzenie aktywnej gospodarki finansowej,
   c) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
   d) wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej gminy,
   e) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
   f) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej  gminy i zgłaszanie swoich propozycji Zarządowi Gminy i Radzie Miejskiej,
   g) kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz rad osiedlowych i sołeckich,
   h) prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy,
   i) kontrola gospodarki finansowej jednostek podporządkowanych.
2. Skarbnik Gminy pełni równocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad Rewidentem.
3. W razie nieobecności Skarbnika Gminy zadania przewidziane w zakresie czynności wykonuje Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego.