mężczyzna, w tle zboże, piszący coś w tablecie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym.

w  sprawie  wyłożenia  spisu  osób  uprawnionych  z  terenu  gminy  Police  do  głosowania w wyborach do walnego zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, rozpisanych na dzień 24 września 2023r.

Ulotka dotycząca Badania Struktury Gospodarstw Rolnych

Główny Urząd Statystyczny od 1 czerwca do 14 sierpnia br. będzie przeprowadzał wśród rolników badanie R-SGR (Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych). Celem jest dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, ich wieloprzekrojowej charakterystyki i opracowanie ich typologii.

Metoda realizacji badania to:

  • samospis internetowy
  • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
  • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Szczegółowe informacje o badaniu znajdują się na stronie internetowej:

www.badania-ankietowe.stat.gov.pl

 

Wycinek z plakatu ROLNIKU! Nowe stawki dopłat

Przygotuj magazyny przed nowymi żniwami, sprzedaj swoje zboże i uzyskaj:

dopłatę 3025 zł do hektara pszenicy z budżetu państwa,

dopłatę, zróżnicowaną w zależności od regionu, także do: kukurydzy, jęczmienia, pszenżyta, żyta, owsa, mieszanek zbożowych, gryki, rzepaku, rzepiku.

Plakat promujący XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Burmistrz Polic — Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie o naborze kandydata na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia PSR 2020

SPIS ROLNY Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

SPIS ROLNY Oświadczenie o spełnieniu wymogów przez kandydata

SPIS ROLNY RODO

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia na obszarze Gminy Police Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

ZARZĄDZENIE PLIK PDF

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

ULOTKA PDF

Na podstawie art. 25 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych oraz uchwał Krajowej Rady Izb Rolniczych Nr 1/2019 z dnia 25 lutego 2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych i Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaje się do wiadomości:

POBIERZ PLIK PDF