Urząd Miejski w Policach organizuje bezpłatną zbiórkę przeterminowanych i niewykorzystanych leków. Można je wrzucać do specjalnych  pojemników, które zostały umieszczone w aptekach na terenie gminy Police. Zostaną następnie unieszkodliwione w spalarni odpadów medycznych. Poza aptekami, mieszkańcy gminy Police mogą również przekazywać przeterminowane leki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się przy ul. Tanowskiej 8 w Policach, na terenie Spółki Trans-Net.

Pojemniki zostały zakupione oraz będą opróżniane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Farmaceutyków nie należy łączyć z odpadami komunalnymi. Wprowadzone przez Gminę nowe rozwiązanie powinno ułatwić mieszkańcom pozbywanie się tego problematycznego odpadu. Jego selektywna zbiórka ma na celu usprawnienie systemu gospodarki odpadami, a w szczególności ochronę środowiska naturalnego. Przyczyni się bowiem do zmniejszenia toksyczności składowanych odpadów komunalnych.

Uwaga!  Do tych pojemników nie wrzucamy odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

1
Apteka „Samo Zdrowie”
ul. Piastów 43, 72-015 Police
2
Apteka "Dla Ciebie"
ul. Zamenhofa 46, 72-010 Police
3
Apteka " W Hosso"
ul. Wyszyńskiego 13, 72-010 Police
4
Apteka "Policka"
ul. 26 Kwietnia 7, 72-010 Police
5
Apteka "Piastowska"
ul. Bankowa 24 A, 72-010 Police
6
Apteka "Samo Zdrowie"
ul. Grunwaldzka 11, 72-010 Police
7
Apteka "Centrum Zdrowia"
ul. Wróblewskiego 1, 72-010 Police
8
Apteka "Gemini"
ul. Wyszyńskiego 6L, 72-010 Police
9
Apteka "Proto-Dens"
ul. Siedlecka 2A, 72-010 Police
10
Apteka "Macierzanka"
ul. Wkrzańska 29A, 72-020 Trzebież
11
Apteka "Centrum Zdrowia"
ul. Bankowa 5/U1, 72-010 Police
12
Apteka "Zdrowie"
ul. Przyjaźni 6, 72-010 Police