W gminnym GEOPORTALU  http://sip2.police.pl zawierającym Informację Publiczną udostępniane są podstawowe informacje z obszaru gminy.

Regulaminu Portalu https://sip2.police.pl/imap/regulamin_portalu.html

Można tam znaleźć między innymi:

 • dane dotyczące ulic i punktów adresowych,
 • dane ewidencji gruntów i budynków
 • dane GESUT geodezyjnej ewidencji sieci i urządzeń(udostępniane przez Starostę Polickiego z wykorzystaniem usługi WMS),
 • dane dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego,
 • obszary administracyjne takie jak:
  • osiedla i sołectwa,
  • koła łowieckie
  • obwody wyborcze;
 • dane dotyczące obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
 • mapy historyczne Polic i rejonu,
 • obszary chronione przyrodniczo (udostępniane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z wykorzystaniem usługi WMS).

METADANE dla danych przestrzennych można znaleźć pod adresem: http://gis.police.pl/geonetwork

Ponadto dane udostępniane są jako:

usługa WMS:

https://gis.police.pl/geoserver/cite/wms - tereny elementarne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; baza adresowa prowadzona przez Burmistrza Polic

usługa WFS:

https://gis.police.pl/geoserver/cite/wfs -dane jak wyżej 

Wersja mobilna Portalu Mapowego Gminy Police

Aplikację nie jest dostępna już w GooglePlay ani AppStore

Aplikację mobilną, można pobrać ze strony gminnej (tylko w wersji na Androida):

https://gis.police.pl/GeoportalAPK/Police_v3.2.3_apkpure.com.apk

Portal mobilny zawiera następujące moduły - kompozycje mapowe warstw:

 • Planowanie przestrzenne
 • Zabytki
 • Gospodarka komunalna
 • Ochrona przyrody i środowiska
 • Infrastruktura techniczna
 • Zgłoszenia publiczne

Aplikacja umożliwia przeglądanie w/w warstw mapowych, posiada też możliwość:

 • wyszukiwania działek geodezyjnych lub adresów,
 • nawigowania mapy do własnej pozycji odczytanej z lokalizacji GPS urządzenia którego używamy,
 • zapisu pozycji lub trasy i ich późniejszego odczytania,
 • udostępnienie swojej pozycji innym użytkownikom.
 • dodawania zgłoszeń publicznych