Burmistrz Polic Władysław Diakun docenił postawę 16-letniego policzanina, który udzielił pierwszej pomocy przyjacielowi swojego dziadka po tym jak ten dostał ataku padaczkowego.

Jakub Kryszewski bo o nim mowa jest uczniem trzeciej klasy gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi (przed reformą edukacji – Gimnazjum nr 3).

W trakcie spotkania w Urzędzie Miejskim w Policach, burmistrz Polic Władysław Diakun osobiście podziękował Jakubowi  godnej naśladowania postawy i wręczył nastolatkowi nagrodę.

Umiejętności Jakuba to efekt ćwiczeń, szkoleń jakie były prowadzone w Gimnazjum nr 3 a po reformie oświaty w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi.