Kilkanaście butelek z nagrodami mieli do odkopania na trzebieskiej plaży uczestnicy, którzy zdecydowali się wziąć udział w „Złotych Piaskach” organizowanych wspólnie przez Gminę Police oraz Radio Szczecin. Warunek? Oczywiście jeden, nie można było używać do kopania w piasku niczego innego niż własnych rąk.

Wśród nagród ukrytych w wykopanych butelkach było m.in. 100 zł, które wykopała Jula z Polic, a także 200 zł, które padło łupem Konrada z Trzebieży.