Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 21 lutego w Urzędzie Miejskim w Policach, władze gminy zaprezentowały projekt dostosowania sieci szkół podstawowych do reformy oświatowej. Reforma oświaty, która wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku likwiduje szkoły gimnazjalny a sześcioklasowe szkoły podstawowe  zostaną przekształcone w ośmioklasowe. W Gminie Police zmienia się sieć szkół, zmieniają się również granice obwodów publicznych szkół podstawowych.