4 miliony złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego trafi na konto Stowarzyszenia Hospicjum im. Królowej Apostołów w Policach na dokończenie budowy hospicjum stacjonarnego w Tanowie. Hospicjum powstanie na bazie budynku mieszkalnego i świadczyć ma pomoc w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej. Dysponować będzie 19 łóżkami, zapleczem medycznym, sanitarnym i kuchennym.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 21 lutego w Urzędzie Miejskim w Policach, władze gminy zaprezentowały projekt dostosowania sieci szkół podstawowych do reformy oświatowej. Reforma oświaty, która wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku likwiduje szkoły gimnazjalny a sześcioklasowe szkoły podstawowe  zostaną przekształcone w ośmioklasowe. W Gminie Police zmienia się sieć szkół, zmieniają się również granice obwodów publicznych szkół podstawowych.

Straż Miejska w Policach działa już od 25 lat. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 3 lutego 2017r., w nowej siedzibie Straży przy ul. Tanowskiej 8 w Policach. Wśród zaproszonych gości byli  m.in. burmistrz Polic Władysław Diakun i Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król oraz  przedstawiciele służb mundurowych, z którymi współpracują strażnicy: Policji, Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Trzebież, Straży Leśnej. Policka Straż Miejska liczy 13 strażników. Ich komendantem jest obecnie Ryszard Szremski. Czterech strażników pracuje w tej służbie od początku jej istnienia. Z okazji jubileuszu swojej pracy otrzymali specjalne gratulacje i podziękowania.