Gmina Police zajmuje ważne miejsce na ekologicznej mapie Polski. Priorytetem działań inwestycyjnych od lat pozostaje kompleksowa ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego. Od 2001 r. w gminie funkcjonuje Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych, zaliczany do najnowocześniejszych w kraju.

Prowadzona jest kompleksowa kanalizacja Gminy Police i inwestycje związane z poprawą jakości wody pitnej. W ramach realizowanego od roku 1994 programu ekorozwoju zmodernizowano wszystkie kotłownie komunalne, unowocześniane są indywidualne systemy grzewcze. Tysiące sadzonych corocznie drzew i krzewów ozdobnych systematycznie powiększa tereny zielone na obszarze gminy. Ukoronowaniem kompleksowych działań inwestycyjnych i edukacyjnych są liczne nagrody w  krajowych i regionalnych konkursach ekologicznych.

POŁOŻENIE

Gmina Police należy do większych w Województwie Zachodniopomorskim. Położona na Nizinie Szczecińskiej zajmuje obszar 25.166,9 hektarów i liczy 40.244 mieszkańców. Na jej terenie, oprócz miasta Police funkcjonuje także 12 sołectw. Od północy Police graniczą z gminą Nowe Warpno, od południa ze Szczecinem i Dobrą Szczecińską, od wschodu z gminą Goleniów, którą oddziela od Polic rzeka Odra, a od zachodu sąsiadami gminy są Niemcy z powiatu Uecker-Randow, położonego na terenie Meklemburgii Pomorze Przednie.