17 października 2007 r. w Teatrze Dramatycznym w Warszawie nagrodzono laureatów prestiżowego konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Police zwyciężyły i otrzymały zaszczytny tytuł w podkategorii gmin miejsko – wiejskich.

Udział w konkursach ekologicznych stał się już tradycją, potwierdzają to zdobywane nagrody i wyróżnienia. Gmina Police otrzymała już wcześniej wyróżnienie w szóstej edycji konkursu 2001 - 2002 za kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska. Kontynuacja działań na rzecz zrównoważonego gospodarowania i ochrony zasobów naturalnych pozwoliła Policom sięgnąć po zaszczytny laur „Lidera Polskiej Ekologii”, w jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu, nad którą patronat objął Prezydent RP Lech Kaczyński. Ta prestiżowa nagroda jest przyznawana od 1997 r. przez Ministerstwo Środowiska w celu upowszechniania przedsięwzięć ekologicznych i uhonorowania tych, którzy przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naszego kraju i jakości życia jego mieszkańców. Zadaniem konkursu jest upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom proekologicznym, to także promocja i budowanie prestiżu polskiej ochrony środowiska.

Rada Programowa konkursu doceniła innowacyjne, nowoczesne technologicznie rozwiązania i edukację prowadzoną na rzecz zrównoważonego rozwoju w Gminie Police. Otrzymany tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” stanowi wyraz uznania dla zaangażowania polickiego samorządu w realizację efektywnych ekologicznie, ekonomicznie i społecznie przedsięwzięć w zakresie zarządzania środowiskiem. Police przeprowadziły szereg godnych uwagi, kompleksowych inwestycji infrastrukturalnych służących rozwojowi gminy, ochronie środowiska naturalnego i poprawie życia mieszkańców. Systematyczne i skuteczne wdrażanie przedsięwzięć proekologicznych przyniosło wymierne efekty w sferze gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej i zieleni miejskiej.

Tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” to już trzecie zaszczytne wyróżnienie dla Gminy Police w 2007 roku. W czerwcu Police zostały „Najbardziej ekologiczną gminą 2004 – 2006” w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dwukrotne uhonorowanie Gminy w tegorocznych konkursach ekologicznych potwierdza słusznie wybrany kierunek działań, dla których priorytet stanowi zrównoważone i nowoczesne zarządzanie środowiskiem.
Natomiast 9 października 2007 r. Burmistrz Władysław Diakun odebrał statuetkę Kazimierza Wielkiego w nagrodę za zajęcie wysokiego, trzeciego miejscu w rankingu Tygodnika Samorządowego "Wspólnota" w kategorii miast powiatowych. Głównym kryterium, wobec którego klasyfikowano działania samorządów była wysokość wydatków inwestycyjnych, jakie poniosły średniorocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2004 – 2006. W przypadku Polic kwota ta wynosi 549,30 zł. Klasyfikacja pokazuje, jak dynamicznie zmienia się sytuacja finansowa miasta i potwierdza właściwe zarządzanie budżetem.