Plan polowań zbiorowych KŁ Sokół w Szczecinie na sezon 2023/2024

POBIERZ DOKUMENT PDF


Plan polowań zbiorowych K.Ł. Jeleń w Szczecinie w sezonie 2022/23

POBIERZ DOKUMENT PDF


PLAN polowań zbiorowych WKŁ “SŁONKA w roku gospodarczym 2022/2023 w obwodzie łowieckim 120.

POBIERZ DOKUMENT PDF


Plan polowań zbiorowych K.Ł. Kania

POBIERZ DOKUMENT PDF


ROZPORZĄDZENIE NR 28/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

POBIERZ DOKUMENT PDF


Terminarz polowań zbiorowych „Nadodrzańskiego Koła Łowieckiego” w Szczecinie na sezon 2021/2022.

DOKUMENT WORD


Harmonogram polowań zbiorowych koła Łowieckiego "SOKÓŁ",  

Dokument PDF


Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 12/2021 pobierz dokument PDF

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Pismo PLW nr PIW3262.Z.070.10.2021


ROZPORZĄDZENIE NR 10/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

pobierz dokument w formacie PDF